2D1968, Programstrukturer, fk., 4 poäng

Allmän kursbeskrivning

I denna kurs visas några avancerade programmeringstekniker som kan vara användbara vid konstruktion av stora komplexa programsystem. Ett exempel på en sådan teknik är användningen av makron för avancerade abstraktioner i program.

Utöver detta kommer några aktuella teman som framförallt är relaterade till programmering i Lisp att presenteras.

Formell kursbeskrivning, det vill säga texten i studiehandboken.

Exempel på hur några av kursmomenten kan se ut.

Andra kurser som Nada ger för D-elever.

Aktuell kursomgång: vårperioden 1995

Informationen ändrades senast 1995-04-11. Kursledare är Joacim Halén.

Tidigare kursomgångar och nästa kursomgång

^ Upp till kursöversikt.


Senast ändrad 1995-10-06 <joacim@nada.kth.se>