Nada

Nadas institutionssymbol

^ Upp till kursens hemsida

In English

Studiehandbokstext 1998/99 för

2D1965 Människa-datorinteraktion

Poäng

4
Föreläsning
20
Kursnivå
D
Övning
12
Betygsskala, KTH
U, 3, 4, 5
Lab
8
Obligatorisk för
-


Valbar för
Alla
Perioder
2
Språk
Svenska
Webbinfo
www.nada.kth.se/kurser/kth/2D1965
Kursansvarig

Kai-Mikael Jää-Aro, 08 - 790 6279, kai@nada.kth.se

Kortbeskrivning

En avancerad kurs i datalogi med inriktning på människa-datorinteraktion.

Mål

Kursens mål är att ge

för att eleverna ska Kursinnehåll

Introduktion och motivation. Perceptions- och kognitionspsykologi. Användarmodeller. Designmetoder. Utvärderingsmetoder. Utvecklingsstöd. Multimedia.

Förkunskaper

För D-teknologer: 2D1953 Grafik och interaktionsprogrammering.
För E och F-teknologer: 2D1323 Datorgrafik med interaktion och 2D1356/2D1357/2D1358 Objektorienterad programkonstruktion.

För läsåret 99/00 planerar vi att kräva 2I1130 Kognitionspsykologi istället för Objektorienterad programkonstruktionkonstruktion som förkunskap.

Påbyggnad

2D1410 Användarcentrerad programutveckling, 2D1416 Språkteknologi, 2D1418 Datorstöd för samarbete.

Examination

En skriftlig tentamen (TEN1; 1,5 p).
Laborationsuppgifter (LAB1; 2,5 p).

Kurslitteratur

Enligt förteckning på institutionen. Läsåret 97/98 användes A. Dix m.fl.: Human-computer interaction, Prentice Hall, 1993.

Länk till studiehandbokstexten 1997/98

^ Upp till kursens hemsida


Sidansvarig: <www-kurs@nada.kth.se>
Senast ändrad 20 april 1998
Tekniskt stöd: <webmaster@nada.kth.se>