Tentamen i Människa-datorinteraktion (2D1965)

Kai-Mikael Jää-Aro, NADA, KTH

1998-08-19, 08:00-13:00

Sammanfattning:

Inga hjälpmedel är tillåtna. Gör dina definitioner, exempel och resonemang så tydliga och konkreta som möjligt. Motivera alltid. Om du kan, referera gärna till litteraturen för att stödja dina påståenden. Om du inte har en extrem handstil förväntar jag mig ungefär två sidor text som svar på varje fråga.

Maximal poäng är angiven vid varje uppgift. Betygssättningen är:

KTH:
0-30 $\rightarrow$ U, 31-40 $\rightarrow$ 3, 41-50 $\rightarrow$ 4, 51-60 $\rightarrow$ 5
SU:
0-30 $\rightarrow$ U, 31-45 $\rightarrow$ G, 46-60 $\rightarrow$ VG

1.
(10 p) Datorer har som bekant begränsad exekveringshastighet. Beskriv några konsekvenser detta har för användargränssnittsutformning.

2.
(10 p) Antag att du ska utvärdera ett system och har att välja mellan en laboratoriestudie och en fältstudie. Vilka är de faktorer som påverkar ditt val?

3.
(10 p) En del system innehåller inbyggda hjälpfunktioner. Beskriv några ansatser för hur sådana kan utformas och vad man bör tänka på vid konstruktionen.

4.
(10 p) Hur kan organisationen (maktstrukturer, arbetsgång, osv) på en arbetsplats påverkas av införandet av datorstöd för samarbete?

5.
(10 p) Vad är uppgiftsanalys och vad kan det användas till?

6.
(10 p) Vad är mentala modeller i MDI-sammanhang? Hur påverkar de/bör de påverka utformningen av användargränssnitt?

Pto for English version.

Kai-Mikael Jää-Aro
1998-12-10