Tentamen i Människa-datorinteraktion (2D1965)

Kai-Mikael Jää-Aro, NADA, KTH

1998-04-25, 08:00-13:00

Sammanfattning:

Inga hjälpmedel är tillåtna. Gör dina definitioner, exempel och resonemang så tydliga och konkreta som möjligt. Motivera alltid. Om du kan, referera gärna till litteraturen för att stödja dina påståenden. Om du inte har en extrem handstil förväntar jag mig ungefär två sidor text som svar på varje fråga.

Maximal poäng är angiven vid varje uppgift. Betygssättningen är:

KTH:
0-30 $\rightarrow$ U, 31-40 $\rightarrow$ 3, 41-50 $\rightarrow$ 4, 51-60 $\rightarrow$ 5
SU:
0-30 $\rightarrow$ U, 31-45 $\rightarrow$ G, 46-60 $\rightarrow$ VG

1.
(10 p) Beskriv RGB-modellen och någon alternativ färgmodell. Har någon av dessa färgmodeller några fördelar när det gäller att utforma gränssnitt för användare med defekt färgseende?

2.
(10 p) Beskriv the Keystroke Level Model. Vad används den till, vad bygger den på för antaganden, hur ska man tolka de resultat man får?

3.
(10 p) Beskriv minst tre olika sätt att beskriva användargränssnitt. Vad kan dessa gränssnittsbeskrivningar användas till, vad fångar man inte upp?

4.
(10 p) Beskriv minst tre olika utvärderingsmetoder att användas under olika stadier av systemutvecklingsprocessen. Vilka är deras egenskaper, hur kan man utnyttja resultaten?

5.
(10 p) Vad är samarbetssystem? Ange några faktorer man måste tänka på vid utformandet av synkrona delade redigeringsprogram.

6.
(10 p) Vad är uppgiftsanalys och vad används det till? Ange några sätt att göra uppgiftsanalyser på.

Pto for English version.

Kai-Mikael Jää-Aro
1998-12-10