Tentamen i Människa-datorinteraktion (2D1965)

Kai-Mikael Jää-Aro, NADA, KTH

1997-12-19, 14:00-19:00

Sammanfattning:

Inga hjälpmedel är tillåtna. Gör dina definitioner, exempel och resonemang så tydliga och konkreta som möjligt. Motivera alltid. Om du kan, referera gärna till litteraturen för att stödja dina påståenden. Om du inte har en extrem handstil förväntar jag mig ungefär två sidor text som svar på varje fråga.

Maximal poäng är angiven vid varje uppgift. Betygssättningen är:

KTH:
0-30 $\rightarrow$ U, 31-40 $\rightarrow$ 3, 41-50 $\rightarrow$ 4, 51-60 $\rightarrow$ 5
SU:
0-30 $\rightarrow$ U, 31-45 $\rightarrow$ G, 46-60 $\rightarrow$ VG

1.
(10p) Hur kan multimodalitet öka användbarheten i ett datorsystem?

2.
(10p) Vad bör man tänka på vid införandet av att system för datorstött samarbete på en arbetsplats?

3.
(10p) Vilka utvärderingsmetoder är lämpliga att använda i olika stadier av systemutvecklingsprocessen?

4.
(10p) Ett visst användargränssnitt är utformat för datorer med mus. Behöver detta gränssnitt modifieras om det används på en dator med pekskärm? Varför, varför inte?

5.
(10p) Hur förklarar (vissa) kognitionsforskare fenomenet att det är lättare att känna igen något än att komma ihåg det utantill?

6.
(10p) Vilka sorters datorstöd kan man utnyttja för användargränssnittsutformning och -konstruktion?Kai-Mikael Jää-Aro
1998-12-10