Uppgiftsanalys

98-12-01


Klicka här för att starta


Innehållsförteckning

Uppgiftsanalys

Arbetsuppgifter och systemutvecklingsmetoder

Ett gränsfall

Historisk tillbakablick 1

Historisk tillbakablick 2

Historisk tillbakablick 3

Typer av uppgiftsanalys

Behovsanalys

Användaranalys

Uppgiftsanalys

Uppgiftsallokering

Funktionsanalys

Nödvändiga begränsningar?

Felanalys

Problemställningar

Metoder för Uppgiftsanalys

Hierarkisk uppgiftsanalys (HTA)

HTA

Delar i en HTA

Operationer

Hierarkier

HTA-processen

Avsluta när lämpligt

Planer

HTA-processen igen

Omskrivning

Iteration

Resultatet från uppgiftsanalys

Uppgift och system

Författare: Lars Oestreicher

E-post: larsoe@nada.kth.se