Nada

2D1965 Människa-datorinteraktion, 4p

Hösten 1998

Introduktion

Kursen i människa-datorinteraktion behandlar metoder och principer för att kunna utforma datorsystem med hänsyn till människans styrkor och begränsningar. Beskrivning i studiehandboken.

Kursansvarig och labgrupp 1: Kai-Mikael Jää-Aro <kai@nada.kth.se> Tel: 790 6279

Assistenter:
Grupp 2: Kristina Groth <kicki@nada.kth.se> Tel: 790 6279

Grupp 3: Helge Hüttenrauch <hehu@nada.kth.se> Tel: 790 6341

Grupp 4: Jens Jonason <d92-jjo@nada.kth.se> Tel: 070-756 5649

Grupp 5: Fredrik Winberg (kursassistent) <fredrikw@nada.kth.se> Tel: 790 9273

Senaste nytt

Denna kurs kommer inte att ges mer, utan ersätts av kurserna Människa-dator-interaktion, översiktskurs och Människa-dator-interaktion, grundkurs. De som tidigare har läst denna kurs ska tentera MDI gk. Denna tentamen kommer att vara en hemtentamen. Den kommer att lämnas ut via news:nada.kurser.mdi.grund samt via grundkursens hemsida onsdag 2000-08-23, 17:00 och måste vara kursansvarig tillhanda senast onsdag 2000-08-30, 17:00.

Kursutvärderingen för kursomgången HT 1998.

Följande information kan du hitta nedan:

Mål

Kursens mål är att ge deltagarna kunskap om hur människans förutsättningar bör påverka utformningen av interaktiva datorsystem, vilka metoder som finns för att uppnå detta samt erfarenhet av att tillämpa denna kunskap.

Kursanalys

Ingen kursanalys

Förkunskaper

Se kurskartan.

Kursanmälan

Alla ska anmäla sig till kursen genom att på någon NADA-dator utföra

res checkin mdi98
course join mdi98

Den som inte har ett konto på NADA, skickar ett brev till kursassistenten med namn, personnummer, elpostadress och studiestatus.

Schema höstterminen 1998

Kursinnehållet ser ut som följer (med reservation för ändringar):

1998-10-27, 15-17, E3
Introduktion, historik. Karat 1990, Bogdan 1998.
1998-10-28, 13-15, E3
Interaktionsmetoder, gästföreläsning av Jens Jonason. Kap 2-3.
1998-10-29, 15-17, E3
Interaktionsmetoder, gästföreläsning av Jens Jonason. Kap 15. Greenhalgh & Benford 1995.
1998-11-03, 15-17, K1 (OBS! Salsändring)
Kognition och perception. Kap 1, Ankrah & al, 1990.
1998-11-04, 13-15, H1 (OBS! Salsändring)
Tvärfacklighet i MDI, gästföreläsning av Ann Lantz.
1998-11-05, 15-17, K2 (OBS! Salsändring)
Gränssnittsutformningsriktlinjer, gästföreläsning av Nils-Erik Gustafsson. Skicka frågor! Kap 4, Preece & al, 1994, Gentner & Nielson, 1996
1998-11-10, 10-12, E35 (grupp 5)
Diskussion av laborationen, omgång 1. (Obligatorisk närvaro.)
1998-11-10, 13-15, E33 (grupp 5)
Gränssnittsutformningsriktlinjer, övning.
1998-11-10, 15-17, E3
Social issues in HCI, gästföreläsning av John Bowers. OH-kopior.
1998-11-11, 13-15, D41 (grupp 1), E31 (grupp 2), F15 (grupp 3), F42 (grupp 4)
Diskussion av laborationen, omgång 1. (Obligatorisk närvaro.)
1998-11-12, 15-17, D33 (grupp 1), D41 (grupp 2), E34 (grupp 3), E35 (grupp 4)
Gränssnittsutformningsriktlinjer, övning.
1998-11-17, 15-17, K2 (Obs! Salsändring)
Användbarhet. Kap 4.
1998-11-18, 13-15, V2 (Obs! Salsändring)
Uppgiftsanalys, gästföreläsning av Lars Oestreicher. OH-kopior Kap 7.
1998-11-18, 15-17, L21 (grupp 1), L22 (grupp 2), L43 (grupp 3), L44 (grupp 4)
Uppgiftsanalys, övning.
1998-11-20, 10-12, E31 (grupp 5)
Uppgiftsanalys, övning.
1998-11-24, 15-17, K2 (Obs! Salsändring)
Utvärderingsmetoder. Kap 11, MacLeod & Tillson, 1990, McCarthy 1995
1998-11-25, 13-17, F15 (grupp 1), F23 (grupp 2), F24 (grupp 3), F31 (grupp 4), F42 (grupp 5)
övning på utvärderingsmetoder, och diskussion av laborationen, omgång 2. (Obligatorisk närvaro)
1998-12-01, 15-17, K2 (Obs! Salsändring)
Användarcentrerad systemutveckling i Verkligheten, gästföreläsning av Inger Boivie. Skicka frågor! Gould & al, 1987.
1998-12-02, 13-15, H1 (Obs! Salsändring)
Gränssnitt för alla, gästföreläsning av Stig Becker och Fredrik Winberg. Kap 15, Newell & Gregor, 1997.
1998-12-02, 15-17, V2 (Obs! Salsändring)
Samarbetssystem. (Sista tillfället för inlämning av labrapporterna.) Kap 13, 14. Aytes 1996
1998-12-09, 15-17, F23 (grupp 1), F24 (grupp 2), F25 (grupp 3), F32 (grupp 4), F33 (grupp 5)
Slutredovisning av laborationen. (Obligatorisk närvaro)

Kapitelhänvisningarna hänför sig till kursboken, övriga referenser till artiklar i kursbunten.

Kurslitteratur

Human-Computer Interaction, 2nd ed av Dix, Finlay, Abowd & Beale. Kostar 473 SEK på Kompendieförmedlingen.

Kursbunt som innehåller:

Priset för kursbunten är 50 SEK.

Inga mer specifika läsanvisningar ges - viktningen torde framgå av den tid som ägnas åt varje avsnitt, i övrigt läggs huvudvikten på att förstå resonemang och sammanhang.

Laboration (2.5 p)

Laborationen utförs i grupper om två personer. Laborationen omfattar tre moment som diskuteras vid tre tillfällen under kursens gång och vid kursslutet avrapporteras skriftligt.

 • Uppgiftslydelsen till laborationen.
 • Laborationen betygssätts och kommer att påverka slutbetyget.

  Tentamen (1.5 p)

  Tentor i denna kurs ersätts med tenta i Människa-dator-interaktion, grundkurs.

  Extentor

  1997-12-19
  Svensk English
  1998-04-25
  Svensk English
  1998-08-19
  Svensk English

  Rekommenderad bredvidläsning

  Följande böcker rekommenderar jag att ni läser vid tillfälle:

  Rekommenderade bredvidkurser

  De här kurserna tycker jag ni ska läsa om ni har några poäng över:

  Länkar

  Här finns ett antal bra platser på nätet som man kan söka efter mer information i:

  Denna WWW-sida har adressen http://www.nada.kth.se/kurser/kth/2D1406/.

  ^ Upp till kursöversikt.


  Sidansvarig: <kai@nada.kth.se>
  Senast ändrad 24 augusti 1998
  Tekniskt stöd: <webmaster@nada.kth.se>