^ Upp till aktuella kurssidan.


Läsanvisning till 2D1961, Algoritmer och komplexitet

Kurslitteratur

CLR
Cormen, Leiserson, Rivest: Introduction to Algorithms, användes i kursen Programkonstruktion 1993/94.
Har
David Harel: Algorithmics - the spirit of computing.
BDD
Automata and BDDs - new tools in verification and optimization.

Nivåer

0. Ingår inte alls.

1. Läs översiktligt, inga tentafrågor.

2. Ingår, men ingick redan i Programkonstruktion.

3. Ingår i detalj

Läsanvisning

Kapitel/avsnitt  Nivå
=======================
Har 1-5       1
Har 6-9       3
Har 10-11      1
Har 12       0
CLR 1-14      2
CLR 16       3
CLR 17.1-17.3    3
CLR 23-25      2
CLR 26.1      3
CLR 27.1-27.3    3
CLR 31.2      3
CLR 32       3
CLR 36-37      3
CLR övriga avsnitt 0
BDD avsnitt 1-4   3
BDD avsnitt 5-7   1

^ Upp till aktuella kurssidan.


Senast ändrad 1995-03-26 <viggo@nada.kth.se>