2D1961, Algoritmer och komplexitet, 4 poäng


Denna kurs låg fram till 1994/1995 i D3 och var obligatorisk för D-inriktningarna Programsystemteknik och Teleinformatik, men även andra elever med nödvändiga förkunskaper var välkomna att läsa kursen. Kursen gav en introduktion till teoretisk datalogi som är ett starkt forskningsområde på Nada.

Du får lära dej mer om algoritmkonstruktion och får se några ganska komplicerade, men mycket användbara, algoritmer. Komplexitetsdelen av kursen handlar om hur man undersöker vilka problem som kan lösas (i rimlig tid) med datorns hjälp, vilka som tar orimligt lång tid och vilka som inte kan lösas med en dator över huvud taget. Du får också räkna på matematiska beräkningsmodeller och se hur dom representerar verkliga datorer och verkliga programspråk på olika sätt.

Kursen gick sista gången vårperioden 1995. D-elever som inte är klara med kursen rekommenderas att istället läsa den nya kursen 2D1354, Algoritmer och komplexitet för F som går första gången hösten 1996. Denna kurs kan också läsas som ett alternativ till 2D1353, Algoritmer, datastrukturer och komplexitet.


Formell kursbeskrivning, det vill säga texten i studiehandboken.

Exempel på hur några av kursmomenten kan se ut.

Andra kurser som Nada ger för D-elever.

Aktuell kursomgång: vårperioden 1995

Aktuell information (senast ändrad 11 sept. 1996) om den sista kursomgången, kursledare Viggo Kann.

Tidigare kursomgångar

^ Upp till kursöversikt.


Senast ändrad 26 jan. 1996 <viggo@nada.kth.se>