2D1954 Programutvecklingsprojekt, 4p, för D3, F4, I3, våren 2003

Projektfördelning - hjälpmedel för fördelning av projekt på projektkursen

Sakfrågan - diskussionsforum för specfika politiska frågor.

Skutan - grafisk databasmodellering,

Elvin - klient för kommunikation mot avancerad mobiltelefon

Tjoho - hjälpmedel för att stimulera handikappade barn

Events - bokning och administration av evennemang för lokal visning

Smarttrust - automatisk testning av SIM-kort

Elbonia - nyhetsförmedling för mobila tunna klienter

STÖN - stödsystem för mottagning av NOllan

A12 - IP-telefoni för handdatorer med WLAN-stöd

Tull - simuleringsverktyg för vägavgifter

Fake - filhantering i samband med simulering av hårdvaruplattform

Fastsync - synkroniserad, infraröd filöverföring mellan handdator och andra datorer

Gestmenyer - gestbaserad människa-dator interaktion

Pryldatabasen - databas för prylar via webb - provkörning

KTH-GA (zed-42) - dataspel i tävlingen KTH Game Awards

Proplanner - planering av läkemedelsproduktion vid AstraZeneca

Wasaide - användargränssnitt för grafikundervisningshjälpmedel

ASAP - analyshjälpmedel för arkeologiska data

EOS - undervisningsanpassat operativsystem