2D1954 Programutvecklingsprojekt, 4p, för D3, F4, I3, våren 2002

Myshörnan - Datorstöd för inbäddade sensorer

PTFM - Winamp-plugin för naturlig taligenkänning.

Bigbrother - Fristående lättanvänd kamerastyrning över IP-nät,

MobileArkanoids - Dataspel i mobiltelefon

SYTT - System för tidplanering och tidrapportering

JMEChat - Javabaserad chatlösning för mobiltelefoner

AlphaPanic - 3D-Spel för tangentbordsträning

Realtids3D - Generering av 3D-miljöer

Kokboken, - Hjälpmedel för kokbokskorrektur

Wapspel - Datorspel för waptelefon

Alhanko - Databas för teaterdekor

Fontopinion - Verktyg för att värdera bilder, t.ex. typsnitt

Labhanddator - Användning av handdatorer och trådlösa nät på föreläsningar och i labsalar,

Paradiox - parallell och distribuerad datorbearbetning

XML-loggning - Loggning av robotassisterade kirurgiska operationer

Harald - Palmbaserd datinsamling och databassynkronisering

Emoplupp - elektronisk närvarotavla med trivselangivelser

SMS-baserad busstidsinformation länkad till SLs aktuella positionsdatabas