2D1954 Programutvecklingsprojekt, 4p, för D3 våren 2000

Färg och färgperception

Hjälpmedel för att fördela projekten på projektkursen

Animerat språk

Tids-, planerings- och påminnelsehjälpmedel med individanpassat gränssnitt

Säker chat

Interaktiva leksaker

Rumtidvisualisering med den s.k. ljuskonen i VR-kuben

Bildbaserad produktkonfigurator  för web-butik

Individanpassad web-butik

Http-tunnel

Applikationer och verktyg för distribuerad 3D-grafik

Nummerupplysning

Wavelet bildkompressor

Distribuerad filhanterare i JAVA

Kabelvagnar

TV-guide för Palm Pilot

Kommunikation i ett intelligent hem

Styrning av robot mha en Palm Pilot

Navigationssystem för utställningsbesökare