- GRIP 1999 -

Innehåll

  1. Läsanvisningar kursbok
  2. Läsanvisningar kursbunten.

Läsanvisningar inför tentamen

Nedan följer en uppräkning av den litteratur samt läsanvisningar som är relevant för tentamen.

Tillåtet material

Kursboken är tillåtet hjälpmedel på tentan.
Annat hjälpmedel som artiklar eller gamla tentor är ej tillåtna.

Kursboken

Om du har Angels bok läs läsanvisningar för Angels bok istället.

Läsanvisning för boken

Donald Hearn, Pauline Baker: Computer Graphics, C version, Prentice Hall,
1997, ISBN 0-13-578634-7

Allmänt om läsning av boken

Det viktigaste att lära sig är begreppen. Detaljer behöver man inte "plugga" in, men man ska normalt ha förstått så mycket att man kan tillämpa kunskaperna genom att gå in på detaljer vid behov.

Kapitel för kapitel

Kursbunten

^ Upp till kursens hemsida.


Sidansvarig: <bjorne@nada.kth.se>
Senast ändrad 24 februari 1999