Kursanalys för 2D1953, Grafik och interaktionsprogrammering, 1999

Kursdata

Tid: period 3 läsåret 1998/99 dvs januari-mars 1999
Poängantal: 4 (varav 2 på labbaroch 2 på tenta).
Tenta: ordinarie tenta efter period 3, omtenta i påskuppehållet.
Föreläsningar: 30 timmar.
Labbar: 5 stycken.
Övningar: 18 timmar.
Kursledare: Björn Eiderbäck
Huvudföreläsare: Björn Eiderbäck.
Gästföreläsare: 4 st.
Kurslitteratur:

Kortbeskrivning

En fortsättningskurs i datalogi som behandlar datorgrafik och interaktionsprogrammering

Mål

för att eleverna ska

Kursinnehåll

Förändringar inför denna kursomgång

Kurslitteratur

Kursbok

Artiklar

  1. Nils-Erik Gustafsson, Yngve Sundblad: Material om interaktion mellan människa och dator. NADA, KTH Aug 1997. Läses igenom noggrant.
  2. Ben Shneiderman: Designing the User Interface. Utdrag ur kapitel 2. Addison Wesley 1998. Läses.
  3. Christine Faulkner: The Essence of Human-Computer Interaction. Delar av kapitel 7. Prentice Hall 1998. Läses.
  4. Brad Myers: State of the Art in User Interface Software Tools. Läses.
  5. Kerstin Frenckner, Lars Kjelldahl: Ordlista för datorgrafik. Kursivt, mera till för att man ska få hjälp med nomenklaturen.
  6. Taxen: En kort introduktion till OpenGL. Kursivt.
  7. Taxen: Event-driven interaction with GLUT. Kursivt.
  8. Taxen: Att arbeta med OpenGL. Kursivt.
  9. Lewis: The Art and Science of Smalltalk. Kapitel 9. Lewis. Prentice Hall 1995. Läses igenom relativt noggrant.
  10. Buschmann mfl: Utdrag ur A System of patterns (mönstret Model-View-Controller). Läses för förståelse av MVC.

Föreläsningsanteckningar

Delades ut till dom flesta föreläsningarna. Finns också på elektronisk form på kursens hemsida.

Faktiskt innehåll i kursen

Omfattande dokumentation av kursen finns också tillgänglig på kursomgångens hemsida.

Laborationer (Kortkorta beskrivningar)

Två typer av laborationer:


1. Grafiska primitiver och Java2D
2. Strata studio Pro
3. OpenGL och GLUT
4. Interaktiv editor (med stora möjligheter att välja uppgift själv)
5. Utvärderingslabb i grupp om ca 6 personer
(se schemat för obligatoriska redovisningstider)

Verktyg

Vi använde Java, OpenGL, Strata samt WWW-verktyg.

Statistik

Antal elever

Laborationer

Udrag gjort 990420

Tentamen

Ordinarie tentamen

Omtentamen

Antal tentander: 10.
Ej färdigrättad!

Elevernas synpunkter och kursledarens kommentarer

En enkät gjordes på papper och delades ut vid sista föreläsningstillfället.

Kursledarens allmänna synpunkter

Laborationer

Laborationerna genomfördes i huvudsak utan större problem.
Laboration 1 tog dock lite för lång tid och skall ses över. Det blev lite mycket av att översätta boken C-kod till Java.
Möjligen skulle lite mer ledtrådar och tips kunna ges.
Som vanligt var det problem att hitta tillräckligt många assistenter.

Kurslitteratur

Jag är ganska nöjd med kursboken. Fast kommer det en modernare måste byte övervägas.

Elevernas synpunkter

Litteratur

Föreläsningar

Fick genomgående medelbetyg. Vissa gästföreläsningar uppskattades dock extra mycket.

Laborationer

Planerade förändringar

^ Upp till kursomgångar.


Sidansvarig: <bjorne@nada.kth.se>
Senast ändrad 13 mars 2000