KTH
2D1953
Grafik och Interaktionsprogrammering
Nada
 
Förkunskaper Kurskrav Lärare Seminarier Schema
Laborationer Betygssättning Kurslitteratur Verktyg Kurssidan
 

Under uppbyggnad Aktuell information

Den här sidan och vissa refererade sidor kommer uppdateras med aktuell information under kursens gång. Sådana förändringar kommer under rubriken Senaste Nytt och signaleras med namn, ibland länk till mer information och datum.

Senaste Nytt

Läsanvisningar (990225)

Hittar du här.

Tentamen

Tentan går av stapeln lördagen 13/3 kl 14-19 i E51-E53 och D34. Där D34 tillkommit efter utdelandet av kursprogrammet. Orsak: större antal deltagare än beräknat!

Extentor

Labhäftet finns att hämta (990205)

Nu är (äntligen) labhäftet i kursbunten upptryckt.
Det finns att hämta på NADAs expedition.
Laboration 1, 2 och 5 + labkvitto hittar ni fortfarande här.(990129)

(Artikeln som saknades delar jag ut i samband med "berörd" föreläsning.)

Ledningarna till laboration 1 mer fullständiga (990204)

Nu är ledningarna till laboration 1 mer fullständiga med kodexempel som bla illustrerar dubbelbuffring och användning av BufferedImage. Hämtas via labsidan.

Informationsblad med bla allmän beskrivning och schema

  1. Nyhetsblad-1 (utdelas på första föreläsningen 19/1-1999, kl 8 i sal E3)

Föreläsningsanteckningar (990223)

Hittar du här (fast använd om möjligt färdiguppkopierade anteckningar i första hand!)


Preliminärt innehåll

På kursen kommer vi beskriva grunderna för 2D- och 3D-grafik mha framförallt OpenGL, VisualWorks och Java.
Vi kommer också diskutera hur grafiska interaktiva gränssnitt bör utformas och tekniker för att implementera dem.
På  kursen kommer vi använda boken Donald Hearn, Pauline Baker: Computer Graphics, C version, Prentice Hall, 1997, ISBN 0-13-578634-7, kompendier, utdrag, artiklar och föreläsningsanteckningar.
Kursen kommmer i år också ha gäsföreläsare som ger intressanta fördjupningar och utblickar av ämnet.

Undervisning

Kursen omfattar 30 timmar föreläsningar, 18 timmar övningar och 15 timmar laborationer. Det betyder ca 5 timmar föreläsning, 3 timmar övning och drygt 2 timmar laborationer varje vecka.
Viss övningstid kommer användas till att förbereda för laborationerna. Eventuellt kommer tutorials eller liknande att genomföras i terminalsalar under någon av övningarna.

Laborationer

Två typer av laborationer:
  1. i grupper om två elever

  2. lab 1-4.
  3. i grupper om 4-6 elever

  4. lab 5.
    En utvärdering och jämförelse av interaktiva system eller programpaket
    Presentationen sker genom:

Verktyg

I år kommer vi använda följande verktyg för att beskriva (föreläsning, övning) och implementera (labbar) interaktiva tillämpningar.

Tentamen

På framförallt grafikdelen (boken), teoretiska/begreppmässiga moment (kompendium, artiklar)

Allmän information (i bokstavsordning)

^ Upp till kursens hemsida.


Sidansvarig: <bjorne@nada.kth.se>
Senast ändrad 4 maj 1999