KTH
2D1953
Grafik och Interaktionsprogrammering
Nada
 
Förkunskaper Kurskrav Lärare Seminarier Schema
Laborationer Betygssättning Kurslitteratur Verktyg Kurssidan
 

Under uppbyggnad Aktuell information

Den här sidan och vissa refererade sidor kommer uppdateras med aktuell information under kursens gång. Sådana förändringar kommer under rubriken Senaste Nytt och signaleras med namn, ibland länk till mer information och datum.

Senaste Nytt

Kursanalys

Läsanvisningarna uppdaterade

Finns både i föreläsningsanteckningarna föreläsning 15 och här.

Exempelkod till Java hittar du bla

i underkatalogen till Javas "installationskatalog" demo/jfc/.
På NADA kan du tex hitta denna katalog via katalogen /pkg/java/jdk-1.2fcR. Gör tex which java så ser du var den version av Java som du kör finns.

Föreläsningsanteckningar på pdf-format

Finns för föreläsning 1-6, 8, 14-15. Anteckningar för 7 och 9 på expeditionen.
Föreläsningsanteckningar 15 innehåller också läsanvisningar.

För beskrivning av kurslitteraturen

se kurslitteratur nedan

Informationsblad med bla allmän beskrivning och schema

  1. Nyhetsblad-1 (utdelas på första föreläsningen 18/1-2000, kl 11 i sal D2)


Preliminärt innehåll

På kursen kommer vi beskriva grunderna för 2D- och 3D-grafik mha framförallt OpenGL, VisualWorks och Java.
Vi kommer också diskutera hur grafiska interaktiva gränssnitt bör utformas och tekniker för att implementera dem.
På  kursen kommer vi använda boken Interactive Computer Graphics A Top-down Approach with Open GL, 2nd Edition av Edward Angel, kompendier, utdrag, artiklar och föreläsningsanteckningar.
Kursen kommmer i år också ha gäsföreläsare som ger intressanta fördjupningar och utblickar av ämnet.

Undervisning

Kursen omfattar 30 timmar föreläsningar, 18 timmar övningar och 15 timmar laborationer. Det betyder ca 5 timmar föreläsning, 3 timmar övning och drygt 2 timmar laborationer varje vecka.
Viss övningstid kommer användas till att förbereda för laborationerna. Eventuellt kommer tutorials eller liknande att genomföras i terminalsalar under någon av övningarna.

Verktyg

I år kommer vi använda följande verktyg för att beskriva (föreläsning, övning) och implementera (labbar) interaktiva tillämpningar.

Tentamen

På framförallt grafikdelen (boken), teoretiska/begreppmässiga moment (kompendium, artiklar)

Allmän information (i bokstavsordning)

^ Upp till kursens hemsida.


Sidansvarig: <bjorne@nada.kth.se>
Senast ändrad 6 april 2000