- GRIP 2000 -

Föreläsningsanteckningar

 
Föreläsning OH-Bilder Annat Kommentar
1
oh-1, oh-1.pps
  Intro
2
oh-2ohsmall-2, oh-2.pps
   
3
oh-3ohsmall-3, oh-3.pps
   
4
oh-4ohsmall-4, oh-4.pps
 Kod i /info/grip00/forelasningar/f4
Läs README-filen
 
5
oh-5ohsmall-5, oh-5.pps
Finns upptryckta ex på NADAs expedition  
6
oh-6, ohsmall-6, oh-6.pps
   
7
GLUT och introduktion till OpenGL  Finns upptryckta ex på NADAs expedition  
8
oh-8, ohsmall-8, oh-8.pps
   
9
OpenGL och hierarkiska modeller Finns upptryckta ex på NADAs expedition  
10
     
11
     
12
     
13
     
14
 ohsmall-14
   
15
 ohsmall-15
   

^ Upp till kursens hemsida.


Sidansvarig: <bjorne@nada.kth.se>
Senast ändrad 25 februari 2000