- GRIP 2001 -

Schemaöversikt

Litteratur och anteckningar

Vid nästan alla tillfällen kommer föreläsningsanteckningar delas ut. Övrig litteratur som relaterar till en viss föreläsning refereras (kort) i respektive ruta.

Tentamen

Salar för labbar och övningar

Salar för labbar och övningar, se schemat nedan. Observera att flera av övningarna sker i hela gruppen som en slags mer praktiskt inriktad föreläsning.
Det är också obligatorisk närvaro på minst ett av övningstillfällena sista veckan.
Ett par av övningarna har också omvandlats till vanliga labbar, men salarna är inte klara här heller.

Vecka 3

Föreläsningar och övningar
w3 Mon 15/1 Tue 16/1 Wed 17/1 Thu 18/1 Fri 19/1
8:00     F2Java. 2D-grafik.
Något om FrameWorks.
Angel 1-3, Myers 
E3
   
9:00      
Kursbunten börjar säljas
10:00   F1 Introduktion.
Angel 1. Video andra timmen. 
D2
     
11:00        
12:00          
13:00         F3 AWT, Swing. 2D-transformationer. Dubbelbuffring.
Angel 3-4
E3
14:00        
15:00         Ö Java2D. Konstruktion av fönster och enkla komponenter.
Uppgifter som delas ut på övningen
E3
16:00        

Vecka 4

Gästföreläsare Gustav Taxen.
Föreläsningar, övningar och schemalagda laborationer
w4 Mon 22/1 Tue 23/1 Wed 24/1 Thu 25/1 Fri 26/1
8:00     F5 3D: transformationer och viewing.
Angel 5
E3
   
9:00       L
10:00   F4 Modeller för interaktiva applikationer som Seeheim, MVC, PAC. Inmatningsprimitiver. Händelsehantering. Grafiska komponenter.
Material om MVC i kursbunten + på F utdelat material.
D2
   
11:00      
12:00          
13:00         F6 GLUT och introduktion till OpenGL
Gustav Taxen.
[5-7] i kursbunten + erforderliga delar av Angel.
D2
14:00        
15:00       L Ö Händelsehantering. Komponenter. Lyssnare.
Uppgifter som delas ut på övningen
D2
16:00      
17:00        

Vecka 5

Gästföreläsare Gustav Taxen och Yngve Sundblad.
Torsdag sista dag för bonuspoäng för laboration 1
w5 Mon 29/1 Tue 30/1 Wed 31/1 Thu 1/2 Fri 2/2
8:00     F8 Mer om  grafiska komponenter som knappar, menyer, inmatningsfält. Layout. Något mer om MVC och liknande modeller.
D2
   
9:00      
 
10:00   F7 OpenGL och hierarkiska modeller.
Gustav Taxen.
[5-7] i kursbunten + erforderliga delar av Angel bla kapitel 8.
E3
     
11:00        
12:00          
13:00         F9 Interaktionens historia och framtid.
Yngve Sundblad.
Gustafsson & Sundblad, video.
D2
14:00        
15:00       L
Lab 1 bonus
L (blir alltså lab)
D34, 41
16:00      
17:00        

Vecka 6

Gästföreläsare Lars Kjelldahl.
Torsdag sista dag för bonuspoäng för laboration 2.
w6 Mon 5/2 Tue 6/2 Wed 7/2 Thu 8/2 Fri 9/2
8:00     Ö JBuilder. Swing och MVC.
Uppgifter som delas ut på övningen
E3
   
9:00       L
Sportahallen, Musiksalen och Konsthallen
10:00   F10 Mer om FrameWorks, GUI, IDE mm. Webprogrammering med bla Applets.
Video om GUI mm.
E3
   
11:00      
12:00          
13:00         F11 Perceptuella aspekter på datorgrafik och visualisering.
Lars Kjelldahl.
D2
14:00        
15:00      
L
Sportahallen, Musiksalen och Konsthallen
Lab 2 bonus
Ö VisualWorks: IDE översikt samt GUI-byggande
D2
16:00    
17:00      
18:00        

Vecka 7

Gästföreläsare Kai-Mikael Jää-Aro.
Fredag sista dag för bonuspoäng för laboration 3
w7 Mon 12/2 Tue 13/2 Wed 14/2 Thu 15/2 Fri 16/2
8:00     Ö VisualWorks: GUI och MVC
E3
   
9:00        
10:00   F12 Informationsergonomi, användargränssnitt.
Gustafsson & Sundblad, Shneidermann, Faulkner.
E3
     
11:00        
12:00          
13:00         F13 Virtual Reality (VR).
Kai-Mikael Jää-Aro.
K1
14:00        
15:00       L Sportahallen, Musiksalen och Konsthallen
Lab 3 bonus
L
Sportahallen, Musiksalen och Konsthallen
16:00      
17:00        

Vecka 8

Utvärderingsuppgifter lämnas in som websidor senast måndag.
Obligatorisk närvaro presentationer av utvärderingsuppgifter.
Fredag sista dag för bonuspoäng för laboration 4
w8 Mon 19/2 Tue 20/2 Wed 21/2 Thu 22/2 Fri 23/2
8:00     Ö Presentationer av utvärderingsuppgifter 
E32, 36
   
9:00       L Sportahallen, Musiksalen och Konsthallen
Miniprojekt bonus
10:00   F14 Shading. Implementation av renderare och klippning i 2D.
Angel kapitel 6-7.
B1
   
11:00      
12:00          
13:00         F15 3D: klipp, borttagning av skymda ytor mm. 2D: Rastrering, fylla polygoner.
Antialiasing. Något om diskreta tekniker.
Angel kapitel 6-7, 9.
D2
14:00        
15:00       L Sportahallen, Musiksalen och Konsthallen (ej 15-16)
Lab 4 bonus
Ö Presentationer av utvärderingsuppgifter
D31, 34
16:00   L Sportahallen, Musiksalen och Konsthallen  
17:00      
18:00 Utvärderingarna som Websidor senast idag!      
w9 Mon 26/2 Tue 27/2 Wed 28/2 Thu 1/3 Fri 2/3

KTHStuderandeinformation
Sidansvarig: Björn Eiderbäck, bjorne@nada.kth.se
Senast ändrad: 6 februari 2000