- GRIP 2001 -

Information om programmeringsverktygen som används på kursen

Java

Det finns gott om bra Java-material på WWW. Här är några trevliga länkar:

Titta gärna på JDK-1.2:s dokumentation

Som finns speglad på NADA
http://www.nada.kth.se/datorer/java/jdk-1.2/docs/api/index.html

där man bla kan få reda på hur man kan konstruera instanser av TextField och
använda meddelandet getText(), vars metod finns i superklassen
TextComponent, för att ta reda på vad man har skrivit i fältet, osv, osv.

Kort-kort info om Java

Läs dessa beskrivningar för laboration 1 och laboration 3. Vissa övningar utgår också från dessa korta beskrivningar.
Föredömligt korta beskrivningar av Javas olika delar hittar du på följande länk Man har strävat efter att beskriva en viss mekanism med ett så kort kodexempel som möjligt, vilket gör att det man beskriver framträder tydligt utan massa krussiduller runt omkring.

Java 2D

Java2D gör det möjligt att konstruera och hantera tvådimensionell grafik. Läs detta vid genomförandet av  laboration 1.

Gränssnitt med Swing

För så snygga gränssnitt som möjligt kan Swing användas. Läs detta för laboration 1 och laboration 3.

Hämta "hem" Java

För PC (och UNIX)

Kan Java  hämtas från Sun

Mac

Fast för Mac måste man gå till följande adress: http://www.apple.com/macos/java/
Finns dock inte JDK1.2 i dagsläget (990801).

Smalltalk

VisualWorks

Av många ansedd som den bästa utvecklingsmiljön för Smalltalk.
Många utvecklare anser också att VisualWorks är den klart bästa IDEn som överhuvudtaget finns på marknaden idag.
Finns för flera plattformar som Solaris, Windows-95/NT, Linux, Mac och Silicon Graphics.

Gratisversion

En gratis fullversion finns att hämta från http://www.cincom.com/smalltalk/downloads.html.
Finns också på NADA i katalogen /pkg/visual/5i.2nc/
Dokumentation
Förutom att den finns i den ovan referererade katalogen så har jag (Björn) lagt upp en www-sida med länkar till det mesta i denna dokumentation:
http://www.nada.kth.se/~bjorne/vw5doc/

Björns små tips som resultat av återkommande frågor

Frequently Asked Questions (FAQ)

http://wiki.cs.uiuc.edu/VisualWorks/Questions+and+Answers

Andra Smalltalk-miljöer

Se tex http://www.goodstart.com/dialects.html för olika dialekter.
Många har gratis fullversioner som man kan ladda ner och använda.

Tutorials och annan dokumention

^ Upp till kursens hemsida.


Sidansvarig: <bjorne@nada.kth.se>
Senast ändrad 16 januari 2001