- GRIP 2001 -

Föreläsningsanteckningar (senast ändrad 5/2 2001)

 
Föreläsning   OH-Bilder  Annat  Kommentar
1. Intro oh-1, oh-1.pps,slides-1  Vi såg också på video Intro, allmän översikt av kursen
2.
oh-2
Grunder grafik. Vi tittade också på Java 2D lite AWT och Swing   
3. oh-3,  ohsmall-3, oh-3.pps    
4. slides-4oh-4, oh-4.pps  Kod i /info/grip01/forelasningar/f4 
 Läs README-filen
 
5. oh-5,  ohsmall-5, oh-5.pps    
6. oh-6, ohsmall-6, oh-6.pps Gustavs föreläsning. Papperkopior hos Björn.  
7.   Gustavs föreläsning. Papperkopior hos Björn.  
8. oh-8, ohsmall-8, oh-8.pps    
9.   Yngve Sundblad: Interaktionens historia och framtid  
10.
 oh-10
FrameWorks, GUI, IDE mm.  
11.   Lars Kjelldahl: Perceptuella aspekter  
12.
 oh-12
Informationsergonomi, användargränssnitt.  
13.
 oh-13
Shading. Implementation av renderare och klippning  i 2D.   
14.
 oh-14
3D: klipp, borttagning av skymda ytor mm. 2D: Rastrering, fylla polygoner. Antialiasing. Något om diskreta tekniker.  
15.   Kai-Mikael: Virtual Reality  

^ Upp till kursens hemsida.


Sidansvarig: <bjorne@nada.kth.se>
Senast ändrad 28 februari 2001