- GRIP 2001 -

Innehåll

  1. Läsanvisningar kursbok
  2. Läsanvisningar kursbunten.

Läsanvisningar inför tentamen

Nedan följer en uppräkning av den litteratur samt läsanvisningar som är relevant för tentamen.

Tillåtet material

Kursboken är tillåtet hjälpmedel på tentan.
Annat hjälpmedel som artiklar eller gamla tentor är ej tillåtna.

Kursboken

Interactive Computer Graphics A Top-down Approach with Open GL,
2nd Edition av Edward Angel.

Allmänt om läsning av boken

Det viktigaste är att lära sig är begreppen. Detaljer behöver man inte "plugga" in, men man ska normalt ha förstått så mycket att man kan tillämpa kunskaperna genom att gå in på detaljer vid behov.
Kap 1: Introducerande; ingår
Kap 2: Allmänna interaktionsbegrepp; ingår
Kap 3: Ingår
Kap 4: Ingår
Kap 5: ingår; detaljer i matrisräkningarna behöver man inte gå igenom i detalj. Dock bör du kunna förstå dem vid behov
Kap 6: Ingår, avsnitt 6.6 kan skummas
Kap 7: Ingår 7.12 kan skumma
Kap 8: Avsnitt 8.7-8.10 kan skummas. Resten ingår
Kap 9: Avsnitt 9.0-9.4 ingår resten kan skummas
Kap 10-12: Ingår ej!

Läsanvisningar "gamla" böcker

Allmänt om läsning av boken

Det viktigaste att lära sig är begreppen. Detaljer behöver man inte "plugga" in, men man ska normalt ha förstått så mycket att man kan tillämpa kunskaperna genom att gå in på detaljer vid behov.

Kursbunten

^ Upp till kursens hemsida.


Sidansvarig: <bjorne@nada.kth.se>
Senast ändrad 11 januari 2001