- GRIP 2001 -

Lärare och assistenter

Kursledare är Björn Eiderbäck. Lämpligaste sättet att komma i kontakt med kursledarna är att skicka datorbrev, näst lämpligast är att lägga en lapp i postfacket på Nada, Osquars Backe 2, 4 tr eller skicka ett vanligt brev till Nada, KTH, 100 44 Stockholm. Kursledaren har mottagningstid xxx.
 
Namn Datorpostadress  Moment
Björn Eiderbäck bjorne@nada.kth.se Övergripande ansvar och föreläsare 11 av förläsningarna
Kai-Mikael Jää-Aro kai@nada.kth.se Föreläsare Virtual Reality.
Gustav Taxen gustav@nada.kth.se OpenGL-föreläsare och handledare för OpenGL
Lars Kjelldahl lassekj@nada.kth.se Föreläsare perception och visualisering.
Yngve Sundblad yngve@nada.kth.se Föreläsare Interaktionens historia och framtid
Henrry Rodriges henrry@nada.kth.se Assistent på kursen

^ Upp till kursens hemsida.


Sidansvarig: <bjorne@nada.kth.se>
Senast ändrad 11 januari 2001