GRIP Övning 4: VisualWorks
1. Vi tittar på miljön
Uppbyggnad.
Verktyg.
Browser.
Workspace.
Filhanterare

2. Vi gör namnrymd och laddar in UIPainter samt målar gränssnitt
Vi gör egen namnrymd
Laddar in UIPAinter
Ritar ett gränssnitt av typ enkelt formulär (maileditor)

3. Vi sparar och läser in det vi gjort som
a) fil med fileout respektive filein
b) som paket
c) hel image
(d) vi tittar på Change-listan)

4. Vi publicerar det hela på nätet
Vi kör Webservern VisualWave inne i VisualWorks och publicerar interaktiva grafiska gränssnitt direkt från VisualWorks

5. Utökning
Ladda in BOSS och lägg till spara i SimpleWorkspace