Objektorienterad Programkonstruktion

2D1947 Objektorienterad Programkonstruktion

Resultat av kursutvärdering (baserat på 111 svar)


Allmänt


Anser du att kursen har varit

 1. 2% (2 st) Mycket lätt
 2. 31% (34 st) Ganska lätt
 3. 57% (63 st) Ganska svår
 4. 7% (8 st) Mycket svår

Fick du i början av kursen klart för dig vad kursens målsättning var?

 1. 73% (81 st) Ja
 2. 22% (24 st) Tveksam
 3. 1% (1 st) Nej

Om du svarade ja på föregående fråga, tycker du att målen har nåtts?

 1. 63% (70 st) Ja
 2. 13% (14 st) Tveksam
 3. 2% (2 st) Nej

Tycker du kursen har varit rolig?

 1. 39% (43 st) Ja, mycket
 2. 53% (59 st) Rätt så
 3. 5% (6 st) Inte särskilt
 4. 1% (1 st) Nej, inte alls

Tror du att du kommer få använding för det du har lärt dig under kursen?

 1. 41% (45 st) Ja, stor använding
 2. 42% (47 st) Ganska mycket
 3. 15% (17 st) Lite grann
 4. 0% (0 st) Inte alls

Valet av programmeringsspråk (C++) diskuterades mycket före kursen. Tycker du valet var bra, med hänsyn till hur komplext och detaljrikt språket är?

 1. 59% (65 st) Ja, jag ville absolut lära mig C++
 2. 29% (32 st) Det var ett rimligt val, även om C++ är lite väl krångligt
 3. 7% (8 st) Vet ej
 4. 3% (3 st) Man borde nog överväga att välja ett lättare programmeringsspråk
 5. 1% (1 st) Nej, byt språk till nästa kurs

Borde någon del få större eller mindre utrymme i kursen?

Praktisk programmering

 1. 15% (17 st) Mer
 2. 75% (83 st) Lagom
 3. 6% (7 st) Mindre
Teori om objektorientering

 1. 32% (35 st) Mer
 2. 60% (67 st) Lagom
 3. 5% (5 st) Mindre
Modellering och systemutveckling

 1. 42% (47 st) Mer
 2. 49% (54 st) Lagom
 3. 5% (6 st) Mindre

Hur har kursadministrationen fungerat (informationsspridning, schemaläggning av handledning och redovisning, resultatrapportering etc)?

 1. 62% (69 st) Bra
 2. 32% (35 st) Hyfsat
 3. 4% (4 st) Dåligt

Om du är missnöjd med kursadministrationen, hur kan den förbättras?

Allt var inte färdigt vid kursstarten - om man av olika
anledningar inte kunde (eller ville) vara på föreläsningarna
gick allt åt helvete eftersom man inte rimligen kunde antas
ha förmåga att gissa sig till kommandon i stil med
module add sparcworks/3.0.1
etc
Det är precis sådana praktiska detaljer som SKA stå i
kurs-PM - det är de man oftast slår upp.

En annan sak: i laboration 1 (komplexa tal) hänvisas till
ett testprogram som inte skulle användas för att provköra
de moduler man skrivit. Detta program var, trots att det
måste vara oerhört enkelt att skriva, inte färdigt vid
kursstart. När det till slut var färdigt (långt efter det
att jag var klart med labben, inklusive redovisning)
fungerade det inte heller enligt specifikationen. Det är
väl precis den här typen av fenomen man ska undvika med
objektorienterad programmering! De som ändå försökte
använda programmet fick följaktligen spendera dyrbar (?) tid
på att försöka gissa sig till hur testprogrammet var
skrivet.

---
Det hade varit bra om kursbunten (OH-kopiorna) varit klar
innan kursstart.

---
Det borde finnas fler handledda datorövningar, det är ofta svårt
att komma vidare när man kör fast pga kompileringsfel när man inte fattar
felmeddelandena. Vidare borde fler datorerna bokas fler timmar.

---
Se till att kopieringsapparaten på nada fungerar;
eller köp ett kopieringskort på kåren! (eller något liknande)

---
**ALL** källkod borde finnas tillgänglig så att man kan sitta
hemma och programmera, då datorerna väldigt ofta är fullbokade
i datasalarna. Som det är nu *måste* man sitta i skolan. Jag
vet att det är många som har c hemma och gärna skulle vilja
kunna utnyttja detta.

---
Information har ofta kommit i senaste laget. Begränsningen
av redovisning av extrauppgifter borde varit fastställd vid
kursens början. Redovisningslistor till labb 7 har inte
kommit upp ännu (15/5) - hur ska vi kunna disponera vår tid
när vi inte vet när vi skall kunna redovisa???
Hur kompileringen gick till (med make) fanns det ingen info
om någonstans (efter vad vi kunde hitta när vi inte visste)
vilket försenade vår testning av labb 1 avsevärt. Vi har
aldrig läst C, och hade inte en aning om vad en "Makefile"
är för något.
Detta är saker ni säkert kommer att klara bättre nästa år.
Det är en strålande ide att ha aktuell information på WWW.
Se bara till att allt verkligen står där.

---
Det borde inte vara tillåtet att redovisa fem (5) labbar vid
samma tillfälle. Hamnar man efter ett par sådana kan man lika
gärna boka om sig någon annan gång. Detta oskick att redovisa
många (mer än 2) labbar per tillfälle borde förhindras.


---
*Varför var det så få övningstimmar i början av kursen?
Om vi som aldrig proggrammerat i C förut kunde ha fått
litet syntax till livs första veckorna så kunde man ju
ha kommit igång bra mycket snabbare med labbarna.

*Det känns som om kursmålen är felsökning i C . Labbarna
innehåller ganska litet programmering och mest hokus-pokus
, vifta med armarna så har vi definierat om fcl-klasser så
att programmet funkar. Men det kanske är det som är C -pro-
grammering, vad vet jag??

*Frånvaron av övningstimmar i början av kursen tror jag gör
att labbarna tar lång tid att genomföra.

*Är C verkligen ett bra undervisningsspråk? Borde vi inte
lära oss mer generell objektorientering?

---
Föreläsningar där Föreläsaren bara visar OH-bilder brukar
göra det svårt för trötta studerande att hålla sig vakna.
Alldeles för lite exempel !
Laborationerna tar verkligen död på en om man inte läst
C förut !

---
Tillåt endast en labredovisning per person och dag.
(Förhindrar folk att redovisa lab 1-6 på en gång vilket tar
alldeles för lång tid)

---
Vad gäller valet av programmeringsspråk tycker
att C har varit dåligt. Detta eftersom vi
tidigare endast hade erfarenhet av Pascal, och inte
någon erfarenhet av C . När så programmeringen
skulle börja hade, ialla fall jag, inte någon
klar uppfattning om hur ett program, dvs funktioner,
procedurer och annat, egentligen skulle se ut.
Det som saknades i kursen var kanske några enklare
uppgifter bara för att se hur C är uppbyggt,
exempelvis i stil med någon av de labbar vi tidigare
gjort i Pascal.

---
Längre bokningstider av data salar (4h i sträck)
---
Kursmaterialet skall vara klart före kursstarten.
---
Bra, men det hade varit bra om man kunde hämta föreläsnings-
anteckningarna i PostScript format via www så man slapp
springa upp till Nada för att hämta ev saknade papper.

Numera kan man ju hemifrån koppla upp sig via KTH-SLIP mot
skolan och få all nödvändig info.

---
Forelasningsanteckningarna... (har fortfarnde inte alla, och mitt NADA-kvitto ar sedan lange borta)
---
Mycket mer handledning och mer redovisningstid.
Det är vid datorn man lär sig programera inte på föreläsning.

---
Systemet med prenumerationer på föreläsningsanteckningar
tycker jag är mindre lyckat. I synnerhet som overheaderna
länge inte fanns innan föreläsningen. Overheadbaserade före-
läsningar blir ganska värdelösa om man inte har tillgång
till kopior av bilderna.

---
FØr få handledare och handledningstillfællen. På tok
fØr dålig genomgång av OMT. De flesta av kursarna skulle
nog ha uppskattat om kursen hade bØrjat i period 2 istællet;
då hade man kunnat sprida ut labbarna mer och kunnat smælta
kursen. Många har lagt mycket av kursen på is tills nu i sommar.

---
Det skulle vara praktiskt med någon form av mer nyanserad
läsanvisning till böckerna. Jag skulle även vilja att en
sådan anvisning var direkt knuten till respektive bunt med
föreläsningsanteckningar då "c primer" är mer eller mindre
värdelös att slå upp saker i.
För övrigt anser jag att problemet med ombyggnationen av
kopiatorn inte skulle ha behövt innebära något hinder i att
få ut kursmateriel då det finns många fler kopiatorer med
liknande kapacitet på skolan. Med lite planering och sam-
arbete med någon annan institution skulle det nog inte ha
varit det problem det blev. Det är omöjligt att föra an-
teckningar vid en OH-bildsföreläsning om man inte har fått
bilderna i förväg. Även om det finns de som anser att man
inte ska ta anteckningar på föreläsningar tycker jag att det
oftast är det bästa sättet för mig att lära mig. Dessutom
minskar det risken för att jag ska somna, vilket jag gör
oavsett hur bra föreläsaren är, om jag bara ska lyssna.

---
Det var från början väldigt oklart hur man skulle kompilera
programmen. I kurs-PM står det endast att "man kan hämta en
lämplig Makefile" på ett visst ställe. Men vad är en Makefile?
Det står ingenstans! Hur man skulle gå till väga med kompileringen
fick jag till slut reda på ryktesvägen! Det enda som krävs är
ett stycke till i kurs-PM som kortfattat beskriver hur man skall
göra och gärna även innehåller lite information om vad "trollformlerna"
i Makefilen betyder. Jag irriterade mig även på att jag inte riktigt visste vad
initieringskommandona (module load ... osv.) utförde. Många skulle nog uppskatta
om det också stod några rader om detta i PM!

---
Labpek till lab7 kunde ha varit klar lite tidigare, och det
hade framförallt varit bra om det fanns tillgängligt via
WWW, så att man inte tvingas passa expeditionstiderna

---
Kursen skulle bli bättre om den gick över två perioder i stället för en.
Man beöver tid för att smälta allt nytt.

---
Alla "föreläsningsanteckningar" bör finnas tillgängliga när
kursen börjar. (ok, det var strul med kopiatorn, mm)


Examinationsform


Denna kurs har ingen tentamen, bara laborationer. Är det bra?

 1. 91% (101 st) Ja
 2. 5% (6 st) Spelar ingen roll
 3. 1% (1 st) Nej, det borde finnas en tentamen

Du får betyg 3, 4 eller 5 i denna kurs. Är det bra?

 1. 74% (82 st) Ja, jag vill få graderade betyg
 2. 21% (23 st) Spelar ingen roll
 3. 3% (3 st) Nej, man borde bara bli godkänd/ej godkänd

Betyget beror på hur många extrauppgifter man gör. Är det vettigt?

 1. 87% (97 st) Ja
 2. 5% (6 st) Vet ej
 3. 3% (3 st) Nej

Om du har svarat nej på föregående fråga, vad ska betyget då baseras på?

Sättet man löst uppgifterna på.
---
Som jag sade; Har man inte läst C förut har
man fullt upp med att klara labbarna !

---
Jag tycker det är en sporre att man kan få högre betyg om man
gör en extrauppgift i stället för hur bra man löser uppgiften
vilket annars hade missgynar vissa som har svårt för programmering
men som ändå lägger ner mycket tid och arbete.

---
Betyget säger endast hur mycket tid man är villig att offra
på kursen, inte hur duktig man är på objektorientering.
Tyvärr blir andra bedömningsformer lätt subjektiva.

---
Jag svarade ja men vill ge en synpunkt ændå. Jag tycker att
gapet mellan 4 och 5 var mycket stØrre æn mellan 3 och 4, det
ær inte bra; borde vara mera jæmnt fØrdelat.


Upplever du att assistenterna har ställt samma krav vid redovisningarna?

 1. 25% (28 st) Ja
 2. 46% (51 st) I regel, men ibland varierar kraven
 3. 11% (12 st) Nej, kraven varierar kraftigt mellan assistenterna

Upplever du att många elever kopierar andras laborationslösningar och presenterar dem som sina egna på redovisningen?

 1. 5% (6 st) Ja, jag tror att det är vanligt
 2. 53% (59 st) Vet ej
 3. 38% (42 st) Nej, det är ovanligt

Föreläsningar


Hur stor del av föreläsningarna har du varit på?

 1. 15% (17 st) 0-20%
 2. 11% (12 st) 20-40%
 3. 9% (10 st) 40-60%
 4. 21% (23 st) 60-80%
 5. 42% (47 st) 80-100%

Hur har takten på föreläsningarna varit?

 1. 5% (6 st) För låg
 2. 74% (82 st) Lagom
 3. 11% (12 st) För hög

Vad tycker du om undervisningen pedagogiskt sett på föreläsningarna?

 1. 34% (38 st) Mycket bra
 2. 41% (46 st) Bra
 3. 11% (12 st) Hyfsad
 4. 5% (5 st) Mindre bra
 5. 0% (0 st) Dålig

Lyckades föreläsaren väcka intresse för ämnesområdet?

 1. 83% (92 st) Ja
 2. 7% (8 st) Nej

Brukade du förbereda dig inför föreläsningen, t ex genom att skumma igenom motsvarande kapitel i boken?

 1. 0% (0 st) Ja, alltid
 2. 23% (25 st) Ibland
 3. 69% (77 st) Nej, aldrig

Salsövningar


Hur stor del av övningarna har du varit på?

 1. 40% (44 st) 0-20%
 2. 11% (12 st) 20-40%
 3. 11% (12 st) 40-60%
 4. 11% (12 st) 60-80%
 5. 25% (28 st) 80-100%

Vilken assistent har du huvudsakligen gått till på övningarna?

 1. 16% (18 st) Harald Winroth
 2. 9% (10 st) Björn Grönvall
 3. 9% (10 st) Magnus Andersson
 4. 0% (0 st) Konrad Tollmar
 5. 7% (8 st) Tomas Björklund
 6. 25% (28 st) Olle Bälter
 7. 4% (4 st) Daniel Fagerström

Hur uppfattar du övningsassistentens kompetens inom ämnesområdet?

 1. 57% (63 st) God
 2. 15% (17 st) Acceptabel
 3. 3% (3 st) Bristfällig

Hur har takten varit på övningarna varit?

 1. 15% (17 st) För låg
 2. 51% (57 st) Lagom
 3. 6% (7 st) För hög

Vad tycker du om undervisningen pedagogiskt sett på övningarna?

 1. 23% (25 st) Mycket bra
 2. 39% (43 st) Bra
 3. 7% (8 st) Hyfsad
 4. 5% (5 st) Mindre bra
 5. 0% (0 st) Dålig

Speglade övningarna det som föreläsningar och laborationerna tog upp?

 1. 38% (42 st) Ja
 2. 31% (34 st) Ofta, men inte alltid
 3. 3% (3 st) Nej

Har salsövningarna varit

 1. 5% (5 st) För många
 2. 34% (38 st) Lagom många
 3. 35% (39 st) För få

Laborationer


Tycker du laborationerna avspeglar kursinnehållet (enligt kurs-PM och föreläsningarna)?

 1. 78% (87 st) Ja
 2. 16% (18 st) Till viss del
 3. 0% (0 st) Nej

Var laborationsuppgifterna klart formulerade i kurs-PM?

 1. 59% (66 st) Ja, i stort sett
 2. 37% (41 st) Det fanns betydande oklarheter
 3. 2% (2 st) Nej, de var obegripliga

Var det någon/några av laborationerna 1-6 som var betydligt lättare än de andra? (Du kan kryssa för flera alternativ.)

 1. 23% (25 st) Laboration 1 (komplexa tal)
 2. 2% (2 st) Laboration 2 (matris)
 3. 3% (3 st) Laboration 3 (kö)
 4. 21% (23 st) Laboration 4 (grafik)
 5. 34% (38 st) Laboration 5 (kö med mallar)
 6. 2% (2 st) Laboration 6 (båtuthyrning)

Var det någon/några av laborationerna 1-6 som var betydligt svårare än de andra? (Du kan kryssa för flera alternativ.)

 1. 2% (2 st) Laboration 1 (komplexa tal)
 2. 16% (18 st) Laboration 2 (matris)
 3. 13% (14 st) Laboration 3 (kö)
 4. 0% (0 st) Laboration 4 (grafik)
 5. 2% (2 st) Laboration 5 (kö med mallar)
 6. 8% (9 st) Laboration 6 (båtuthyrning)

Var det någon/några av laborationerna 1-6 som var mindre intressant och skulle kunna utgå? (Du kan kryssa för flera alternativ.)

 1. 3% (3 st) Laboration 1 (komplexa tal)
 2. 2% (2 st) Laboration 2 (matris)
 3. 6% (7 st) Laboration 3 (kö)
 4. 1% (1 st) Laboration 4 (grafik)
 5. 5% (5 st) Laboration 5 (kö med mallar)
 6. 2% (2 st) Laboration 6 (båtuthyrning)

Ungefär hur många timmar effektiv arbetstid har du lagt ned på varje laboration (bilda medelvärde för de laborationer du har gjort)

 1. 9% (10 st) < 8
 2. 34% (38 st) 8-16
 3. 32% (36 st) 17-24
 4. 14% (15 st) 25-32
 5. 5% (6 st) > 32

Laboration 7 har en ganska strikt specifikation. Är det bra?

 1. 46% (51 st) Ja, det blir mer konkret så
 2. 30% (33 st) Vet ej
 3. 8% (9 st) Nej, jag vill ha ett mer allmänt problem att ananlysera och vill ta fram specifikationen själv.

Om du har gjort laboration 7, hur många timmar lade du ned på den?

 1. 1% (1 st) < 16
 2. 3% (3 st) 17-24
 3. 5% (5 st) 25-32
 4. 1% (1 st) 32-40
 5. 4% (4 st) > 40

Är det någon typ av laborationsuppgift du saknar, och som skulle kunna ersätta någon av laborationerna på denna kurs?

Det hade varit bra med en lab i undantagshantering.
---
Jag tycker att vi skulle ha någon till lab där man
måste modellera själv (liknande lab6). Denna gav
mest av de sex första då valet av modell överlag
var det svåraste momentet.

---
Skulle vilja ha en lite friare uppgift där inget var givet.

---
Det känns lite väl snålt med bara 2 labbar som verkligen
behandlar objektorienteringen!

---
Ja, laborationer med mer förskriven kod, som man inte måste bry sig om.
På så vis kan man jobba med mer intressanta program och roligare resultat.
Därför var t ex lab4 kul, eftersom det hände saker på skärmen.

---
Gärna några labbar med lite "roligare" resultat.
---
Exceptions
---
Ja, en lite lättare uppgift för att lära sig
uppbyggnaden av C .

---
Det är för lite objektsorientering och meddelandestyrning.
---
Uppgift 1-5 på lab 1 är väldigt hårt bestämda. Uppgift 6 var
mer fri och därför mycket roligare.

---
Kanske någon med mer avancerad grafik / användargränssnitt.
Det skulle ge konkreta exempel på levande objekt.
Det var lite svårt att bli motiverad av Complex och Matrix
labbarna, sådant finns ju redan klart.
Allmännt är det roligare att programmera något interaktivt
men det kanske är utanför denna kurs ramar.

---
Mer händelse styrning.
---
Ja, det skulle vara kul att komma i kontakt med Motif biblioteket, aeven om det
inte var i detalj.

---
Vet inte eftersom jag bara har gjort lab 1-3
---
Det verkar snarare som om ni av överambition fått in
allt i tron att just detta ämne är så intresant att
eleverna lägger ner all tid på det.

---
Det skulle vara trevlig att få välja en egen laborations
uppgift.

---
felhantering
---
Mer generelt om fönsterhantering tex windows/xwindows

---
Kommentar: Lab 7 var ändå ganska fri, där det gällde att
systemera från en ganska grundläggande nivå. Detta är bra,
och får gärna finns mer av om så är möjligt.

---
Vet ej.
---
En "liten" uppgift med allmän specifikation, där man får
göra hela OMT-modelleringen själv vore nyttigt.

---
Det är betydligt lättare att få göra en labb från grunden, som i
lab 6. Det borde därför vara bra med flera sådana i början av
kursen (första labbarna).

---
Enklare inledande }vningar.


Körde du ofta fast på något programmeringsfel som till slut visade sig vara enkelt att lösa, men som kostade dig väldigt mycket tid att hitta?

 1. 38% (42 st) Ja, ofta
 2. 49% (54 st) Det har hänt
 3. 9% (10 st) Nej

Vilken typ av fel har du förlorat mest tid på?

 1. 56% (62 st) Felaktig syntax (kompileringsfel)
 2. 13% (14 st) Felaktig hantering av minnet (exekveringsfel)
 3. 17% (19 st) Annat fel i programlogiken (exekveringsfel)
 4. 8% (9 st) Fel på kompilatorn (om du verkligen har fått det bekräftat...)

Använde du någon debugger under kursen, t ex gdb eller debugger?

 1. 10% (11 st) Ja, ofta
 2. 34% (38 st) Ibland
 3. 52% (58 st) Nej, aldrig

Var har du huvudsakligen gjort/fått hjälp med/redovisat dina laborationer?

 1. 50% (56 st) Elektro
 2. 43% (48 st) NADA

Hur uppfattar du laborationshandledarnas (de som svarat på frågor under schemalagd handledningstid) kompetens inom ämnesområdet?

 1. 41% (46 st) God
 2. 23% (25 st) Acceptabel
 3. 5% (5 st) Bristfällig

Verkade handledarna insatta i kursen och laborationerna?

 1. 36% (40 st) Ja, väl insatta
 2. 33% (37 st) Acceptabelt
 3. 3% (3 st) Nej

Har handledningstiderna och/eller antalet handledare räckt till?

 1. 30% (33 st) Ja
 2. 30% (33 st) Brist ibland
 3. 14% (16 st) Nej, inte alls

Har redovisningstiderna och/eller antalet assistenter räckt till?

 1. 43% (48 st) Ja
 2. 33% (37 st) Brist ibland
 3. 5% (6 st) Nej, inte alls

Har det funnits plats i terminalsalarna för självständigt arbete?

 1. 32% (36 st) Ja, i regel
 2. 32% (35 st) Ganska ofta platsbrist
 3. 32% (36 st) Nej, oacceptabelt få platser

För att skapa mer arbetsro vid redovisningarna införde vi separata tider för handledning och redovisning. Är det ett bra system?

 1. 79% (88 st) Ja
 2. 13% (14 st) Spelar ingen roll
 3. 3% (3 st) Nej

Hur fungerade datorsystemet (maskiner, kompilatorer etc)?

 1. 37% (41 st) Bra
 2. 53% (59 st) Acceptabelt
 3. 5% (6 st) Dåligt

Om du hade problem med datorsystemet, kan du ge några exempel?

Jag fick aldrig debuggern att fungera.
Testfilerna till lab1 kunde inte köras från mitt konto.

---
Det som ställt till problem är Templates.DB som läggs upp
av SparcWorks kompilator. Det har för mig inträffat att de
ändringar man har gjort i källkoden inte har slagit igenom
i det körbara programmet. Förklaringen har varit att
länkaren har tittat i Templates.DB och där slagit upp gamla
objekt.Problemet kan åtgärdas på två sätt:
* make clean
Denna lösning har jag använt, men den är bara dokumenterad
i en kommentar i make-filen.
* Ändra i make-filen
Naturligtvis kan man ändra beroendena i make-filen, men
eftersom make-filen är given drar de flesta sig för att
ändra den i onödan. Dessutom kan man inte förutsätta att
studenterna har ork eller lust att lära sig hur man
skriver en make-fil.
Det är inte acceptabelt att man själv måste lösa den här
typen av odokumenterade praktiska problem.

---
Elektros datasalar var alltid fulla, d{rf|r satt jag p} NADA

Brist p} h}rddiskutrymme gjorde s} det inte gick att
kompilera. Vid ett flertal tillf{llen gick det inte att
spara ny version p} k{llkoden pga h}rddisken full.
(jobbade p} byse i /home1)

---
Svårt att komma igång. När väl rätt modul(er) var laddad(e)
och rätt Makefil användes gick det bra.

---
Så fort jag gick från pc till labbsal så slutade
problemen.

---
Det borde ha funnist en ORDENTLIG genomgång av hur man använder
degbugger. Jag har suttit LÄNGE med "manual" till dbg (?)
men inte kommit någon vart!

---
I går (15/5) arbetade datorerna i röd sal *väldigt* långsamt,
vilket gjorde det trögt att laborera. Som alltid är kompi-
latorns felmeddelanden ofta knapphändiga eller rent fel-
aktiga. Vi har försökt att så ofta som möjligt sitta i
Filialen, där datornera är snabba, det (oftast) går att andas
och skrivarna reagerar samma dag man gör utskriften.

---
Precis lagom till jag skulle redovisa upphörde kompilatorn
att fungera tillfredsställande.

---
skrota den vackra ideen om att kunna väja kompilator,
g funkar bäst använd den!
Dessutom finns den för linux, dos, amiga-dos m.m. !

---
g -buggen som gör att man inte (alltid) kan skriva:
List<T>::Iter ...t.ex.

---
Hastigheten !!!

---
Skillnader mellan burkarna (särskilt då man använder sig av
templates)

---
Mest problem med syntaxen. Tex Vec<>::Iter tog ett tag att
komma på. Ibland gick det inte att kompilera ena dagen, men
dagen efter gick det utmärkt!? Utan ändring i koden.

---
Ultrix maskinera är så oerhört slöa. Många vet inte skillnaden
mellan Ultrix och Osf.

---
Förklara tydligare 'module load' kommandona! Det var många
som inte förstod hur man skulle kompliera på Elektros alpha-
stationer.

---
Kompilator, Emacs, debugger är väldigt kryptiska och inte
alls användarvänliga.

---
kompilatordel, som visserligen fanns rättningar
till på mosaic, men man blir ändå förbannad

---
ingen grafik i röd sal i lab4 mkt förvirrande
---
Jag vill kunna programera hemma. Daerfoer har jag koert paa
Borland C , koden som fungerat daer har sedan inte fungerat
i skolan. Dessutom anvaender Vec egendefinierade h-filer, som
inte gick att flytta till Borlandmiljoe.

---
Disk utrymme vore bra att ha!
---
Strul med alla dessa olika bibliotek, som inte var installerade fran borjan osv.
Finns det verkligen inte mer standard an sa har sa far val KTH(NADA) fixa sig en egen standard.

---
Utveckligsverktygen känns mycket omoderna och
går bedrövligt långsamt.

---
Jag vet inte hur många gånger jag måste säga det till
datatekniker: Man måste ange exakt vad man ska skriva för
att hämta program, kompilera på rätt sätt etc. Det har
kostat mig säkert en veckas (40 timmars) huvudbry! Tyvärr
måste jag säga att det är detta som gör att jag går på
elektro och inte data. Datortillämplningar är till för att
spara tid inte slösa bort den genom att ett / , eller annat
fånigt saknas i en rad. Man ska kunna sätta sig ner och
komma igång med det man ska direkt. Jag är innerligt less på
att inte få studiepoäng för att lära mig hur operativ-
systemet fungerar för att kunna gå de obligatoriska kurserna

Åtgärd: Testa ut exakt varje system (OSF/UNIX/SUN etc)
och ha separata manualer för hur det ska fungera för denna
kurs. Eller inför en 4-poängs kurs hur man gör. Andra
skolor får poäng för att lära sig Excel!
Vi går på ELEKTRO och inte Data, glöm aldrig det!

---
Fick aldrig grafiken (i lab 4) att fungera på de svartvita
Ultrix-datorerna. Men det gick att lösa med xhost och telnet
till en DEC med färgskärm.

---
Lite skumma kompilatormeddelanden.
Gav oss en helkväll i brun sal.

---
Makefiler förklarades dåligt. Det vore bra om någon
förklarade vad den innehåller. Samma sak med moduler.
Byten mellan UNIX och ALPHA ställde också till med problem.

---
Segt på grund av många elever, få datorer, Øverlastad file-
server; detta har gort att man har kunnat få vænta i fem
minuter på en kompilering (om man Øverhuvudtaget har fått en dator).
Detta kan kanske inte ni på NADA gØra något åt, men någon måste man ju
få klaga på (det ær ju ingen som bryr sig ændå!!!).

---
Datorn behagade inte hitta de bibliotek som den skulle - jag
var tvungen att kopiera över allting på mitt konto för att
skulle fungera!

---
Ganska jobbigt när redovisningarna var i en sal med ett annat
operativsystem än där man skrivit/exekverat sina program.
Irriterande när datorn inte visste var skärmen var.
Xlib: connection to ":0.0" refused by server
Xlib: Client is not authorized to connect to Server
couldn't connect to display ":0.0"

---
Dåligt fungerande debugger.
---
Det skulle vara fler "alfa"-maskiner (färgskärm)
---
Lite knöligt att kompilera laboration sex då det tar 10 min.
och nästan fem Mb i diskutrymme. (Vilket i sig förmodligen
är implementationsberoende).

Sentinel verkar inte fungera så bra ihop med mallklasser -
problem med konstruktörer och initieringar av variabler.

---
lost contact with file server


Övriga synpunkter på kursen

Jag tycker kursens upplägg har varit mycket bra. Det har
varit stimulerande och roligt att gå kursen. Jag har inte
haft tillfälle att gå på så många av föreläsningarna och
inte sett något behov av att gå på övningarna men
föreläsningsanteckningarna var bra och lärorika.

C Primer var ganska svår men när man väl programmerat
lite så upptäckte man att den var väldigt bra.

Användbart med en hemsida i WWW så att man alltid kunde
få aktuell information.

Apropå kopierande av labbar, jag tror att det är väldigt
sällsynt. Däremot är det ganska vanligt att man får för-
frågningar om design av specifika algoritmer.

Kort sagt, jag är mycket nöjd med kursen. Jag tycker ha
lärt mig mycket och tycker det har varit roligt och
intressant. Keep up the good work!

---
Nästan lite för lätt.

OMT-modellerandet har jag inte upplevt som något
revolutionerande; det goda som det för med sig är att man
har tvingats tänka igenom problemet innan man har börjat
koda istället för att använda systemeringstekniken
'Deliver yesterday, code today, think tomorrow'.

De flesta datorlabbar man gör på KTH går ut på att man får
ändra/lägga till i given kod. Det är naturligtvis viktigt
att man lär sig detta, men det är minst lika viktigt att
man kan bygga ett eget fungerande system som man själv får
strukturera upp. Laboration 6 och projektuppgiften (som jag
dock inte är klar med) har på det sättet varit väldigt bra.
Fler labbar skulle kunna innehålla detta moment - med eller
utan OMT.

---
Eftersom det har varit sv}rt att hinna med laborationerna
under terminen kommer m}nga att labba p} sommare.
Under h|sten dyker nya kurser upp och det kan bli sv}rt
att f} det att g} ihop d} ocks}.
D{rf|r vore det |nskv{rt om man kunde redovisa vid n}got/
n}gra tillf{llen under sommaren.

---
Intressant som helhet.
---
Mycket bra, lärorik och rolig. Bra val av lab-uppgifter.
Harald var pedagogisk och bra som föreläsare.

---
Ang. kopiering av programkod:
Hela program kopieras sällan men folk tittar ofta på andras
algoritmer eller delar av program. Oftast för för att de
kört fast eller för att de vill förstå uåågiften bättre.

Det finns för få svarsalternativ att välja mellan. På flera
frågor vill jag ha ett alternativ mellan 1 och 2. Utöka
helst detta till nästa år.

---
För få poäng för så otroligt mycket jobb!
Trots viss programmeringsvana tog det väldigt lång tid
totalt sett.

Elektro:
Dåligt att nummekursen kunde boka ALLA salar på en gång.

Annars en intressant och givande kurs.

---
Tyckar att labbarna ska vara mindre knutna till
(Unix, Xwindows, Vec, List) så att man kan använda
godtyckliga datorsystem och kompilator.

Bygg upp labbarna så att labbar bygger på varandra.

Lab 1 Vec
Lab 2 Matrix
Lab 3 List
Lab 4 Queue och QueueIter
Lab 5 mallar
Lab 6 arv

Lab 7 Othello, Hinkproblem (med enkla textgrafiska bilder)

Den sista labben ska bygga på de labbar man gjort tidigare.

För övrigt ett stort grattis till en bra genomförd kurs
som kan bli något bättre.

---
Ang. kopiering av labbar:
Min erfarenhet är attt när man fastnar kollar man på andras, men att man aldrig lä
mnar ifrån sig någon annas job.

---
ÄNTLIGEN en kurs där inte examination är liktydigt med
tentamen!!! Jag vet inte hur många gånger jag hört företrä-
dare för KTH och THS säga att vi behöver alternativa
examinationsformer, men det här är den första kursen jag
stött på (bortsett från fysikens experimentella metoder) där
man inte måste skriva en tenta för att bli godkänd.
Så här borde ALLA NADA:s kurser inom datalogi fungera.
En kurs i programmering måste ju kunna godkännas genom
programmering.

Lustigt nog hade jag en högre uppfattning om C som ett
bra programmeringsspråk *innan* kursen. Objektorientering
är jättetrevligt, men varför måste syntaxen vara så bedröv-
lig? Ett bra programmeringsspråk utmärks (bl.a.) av att
färdiga program är lättlästa (gäller INTE C ) och av en
logisk uppbyggnad med få omotiverade detaljer (gäller INTE
C ). Det är bara att gratulera de som går nästa år, och
får läsa Smalltalk också!

Haralds föreläsningar är ett föredöme, visserligen inte
oklanderliga, men ligger på en kvalitetnivå milsvitt över
KTH:s normalnivå. Det är strålande att kunna få ut
OH-bilderna i förväg.

---
Det var bra att det inte var tentamen, bara labbar, då
känns det mer som att man hinner med kursena samtidigt
som de obligatoriska kurserna.

---
Vissa extrauppgifter var dåligt beskrivna i lab-PM.
Jag tänker då främst på lab3. Detta tog mycket
extratid. Extrauppgifternas svårighetsgrad varierade
också lite för mycket. Tvåan och trean var svåra,
medan fyran och femman var enklare.

I övrigt tack för en mycket givande kurs.


---
En mycket intressant och välgenomförd kurs!!

---
Hurra för Harald! En pedagogisk och på alla sätt och vis
bra föreläsare. Låt honom fortsätta hålla kursen.
Faktisk en av de bästa föreläsare jag har haft under mina
(snart) fem år på teknis.

---
Måste säga att C har en otroligt otymplig syntax många gånger och detta gör att man måste ha rikligt med handfasta exempel på hur syntaxen tillämpas. Paradexemplet är (*((*this)[n])) och allt detta för att komma åt vad en pekare pekar på.
---
Mycket bra lärare (Harald och Olle); inga direkta klagomål,
förutom att man kunde ha fått veta ALLA krav för överbetyg,
även sista datum för labredovisning, redan före påsk.

---
Dåligt förklarat på vissa områden. Boken ger inte heller
så stor hjälp - den har väldigt få exempel. Man får ingen
helhetsbild av språket och syntaxen. Ofta kan det hända
att man tänkt rätt men att man skrivit fel. Får man något
fel kan det vara svårt att upptäcka.

---
Eftersom jag läst kursen extra har jag inte haft möjlighet
att delta i så mycket undervisning. Handledningen har vi
aldrig utnyttjat, så den kan jag inte uttala mig om.

---
Någon form av övningskompendium med lösningsförslag skulle
ha varit bra för att komma igång.

Även en arbetsbeskrivning för hur man brukar lägga upp
emacsfönster och sånt när man utvecklar program.

Kursen skulle ha varit på fem eller sex poäng om man ser
till hur mycket arbete man fått lägga ner på den. Detta
trots viss programmeringsvana.

Lite mer förklarande text på föreläsningsanteckningarna. Om
man missat en föreläsning kan det vara svårt att förstå en
del figurer.

En fortsättningskurs vore kanske inte helt fel.

---
Suveränt med en engagerad och duktig kursledare, verkligen
inspirerande.
Boken var ingen nybörjar-bok direkt.


---
Jättetrevlig kurs. Harald, du har gjort ett toppenjobb.
Det enda man önskar sig är att alla föreläsare var lika
ambitiösa som du!

---
Mycket givande och intressant. Mer tid kunde ha agnats
at objectorienteringstankande (OMT-modellen), kanske pa
bekostnad av mindre kodning.

---
* Boken(C primer) var urkass. Inför den svenska "objektorienterad
programkonstruktion i C " istället. Den "röda" boken är
överflödig. Haralds föreläsningsanteckningar täcker upp
OMT-modellen tillräckligt bra för att göra labb 7.

* Haralds föreläsningsanteckningar är mycket bra, fortsätt
med dem !!

---
Bra kurs, men jag hoppas att kursen blir mer inriktad på objektsorientering nästa år.
---
en av de bästa föreläsarna vi har haft, kunnig, intresserad,
och villig att förklara.
Bra organisation.

jämfört med förra året är det som dag och natt!

---
Mycket bra föreläsare, kunnig och pedagogisk.
---
Extra uppgifterna var i regel för enkla jämfört med den
obligatoriska delen. Jag tror många uppfattar labbarna som
svåra, tidskrävande, så varför inte förenkla de
obligatoriska momenten men behålla dagens nivå på
extrauppgifterna.

---
Borde ha något slags bonussystem för att laborationerna
skulle genomföras i tid. Saknar redovisningstider under
sommaren då många tänkt göra labbar. Det blir nog stressigt
för många att göra dem under tentaveckorna. Några handled-
ningstider under sommaren (kvällstid) skulle vara bra.

---
gärna fler föreläsningar med lägre tempo
redovtider även för lab 1-6 i juni

---
Jag är imponerad av Haralds förmåga att föreläsa så lugnt
metodiskt och engagerande på en gång. Jag fattade bra och kände
att jag genast ville gå och testa det jag lärt mig. En underbar
föreläsare!

---
C är ett komplext och inte särskilt "rent" språk,
men eftersom det används mycket i industrin tycker
jag att man bör fortsätta att använda C i kursen.

---
En interessant och bra kurs men ni måste tänka på den stora datorovana som finns på elektro. Mycket av tide gick åt till att ordna med bibliotek, hämta filer kompileringskommandon osv. Jag hade personligen inte programerat på tre år när jag började den här kursen.
Om syftet är objektorientering sä borde no man välja ett bättre språk än C för jag vet inte om jag begriper det äns nu.

---
För mycket jobb, för få poäng

Denna kurs borde lätt vara värd 6-7p.---
Kul kurs. Dock vaeldigt tidskraevande i prop till poaengen.
---
vissa begrepp tykte jag var "ologiska"
tex iterator som inte beh|vde iterera |ver datam}ngden utan
var mer en pekare till en datam{ngd.
Ibland har jag suttit l{nge med saker som man inte beh|ver g|ra, men
det faktumen visade sig senare! Tex i matris labben gjorde
jag en "ganska" avancerad avl{sning med felkontroll, tog 10h
-
Jag tycker att exception-handling kom f|r sent. Jag har
programmerat i ca.10 }r och retade mig p} vissa saker under
labbarna -men de l|ste sig n{r felhanteringen kom med i bilden!

---
Bra kurs aven om jag programmerat C innan.
---
1. En stor kurs för 4 poäng (2 böcker uppskatningsvis
300 timar om alla labbar tar lika lång tid som de första)

2. Pedantisk handledare som bryr sig mer om detaljer än
arbetet i stort, speciellt iriterande när man får
redovisa precis innan han skall gå.

3. Iden med extrauppgifter är att betyget skall styras av
hur mycket arbete man lägger ner. Med tanke på att många
i trean och fyran har andra kurser och X-jobb. Borde
tidpunkten för redovisning av extrauppgifter inte
bestämma betyget.


---
Det skulle behövas fler assistenter vid redovisningarna
ibland har man fått vänta oacceptabelt lång tid. Det är
ju inte meningen att en assistent ska sitta två timmar
av redovisningstiden hos samma grupp vilket ibland
har skett.

---
Bra system med kopierade föreläsningsbilder.
Kursutvärderingsblanketten aldeles för lång.

---
Programering av den här kalibern borde var betydligt fler
poäng för elektriker, vi hade ju bara en liten 6-poängskurs
i grundläggande datalogi i ettan och ett programmerings-
kurs (2p) i tvåan. Dessutom sitter de flesta inte och
hackar frivilligt utan har klart begränsade kunskaper.


---
Lab6 tar mycket låång tid om man skall följa de små kommentarerna om utbyggbarhet.
Å andra sidan är lab6 intressant först då
man tar hänsyn just till specialfall. Den har också gjort mig övertygad om att C inte är det slutligiltiga
programspråket. Att identifiera klasser funkar inte speciellt enkelt i C t.ex.

Den intressantaste delen i kursen är inte fnuliga C -kommandon, men tyvärr måste man kunna ganska mycket
C innan labbarna blir roliga. OMT är ju det man är ute efter egentligen.

På det hela taget en intressant kurs (lite inne är det ju också...)
Ärligt talat undrar jag om alla som anställer civing på företagen vet vad de skall ha
objektorienterad programmering till.

Tankesättet, sättet att angripa ett problem är det intressantaste...

---
Jag har ännu inte gjort labbarna,
så jag kan tyvärr inte svara på så många frågor.

Jag tycker dock att extrauppgiftsredovisningstiden
fram till september är lite väl kort,
särskilt som detta är en valfri kurs som går samtidigt med
massor av andra kurser... FTF,Termo gk & fk, Elmät...

Min labkamrat kanske inte kan labba i sommar
och då blir jag utan ett betyg som jag är kapabel till...

Jag skulle verkligen uppskatta om redovisningstid för extrauppg. ökades på.

PS. vi har gjort lab1 & 2 och lite av 3,
men ännu inte redovisat dem...
Därav den torftiga information jag har kunnat gett.

---
Det ar bra att fa forelasningsanteckningar. Men tyvarr kan det da vara svort att holla koncentrationen uppe nar man inte tvingar sig att anteckna. Jag dock inte posto hur man loser detta.
---
Bra kurs på det hela taget. Viss kritik dock för:

Föreläsingsanteckningarna (OH-bilderna)

Labbarna präglades ibland av att det var lite klurigt att
komma på hur t ex den första operatordeklarationen skulle
göras. Sedan var resten mest samma sak, tio gånger till.
Detta ex från Lab 1, men det gällde till viss del även de
andra labbarna.

---
En hel del labbar hade luddiga pek. Det var ofta oklart vad
programmen skulle göra, och framför allt vad som redan
var gjort i förväg av er. Vi brände en hel del tid på att
skriva om implementeringen av printjob-klassen.

---
Kursen har jag upplevt som både kul och givande, men jag
har ännu inte gjort klart alla labbar, så det är lite svårt
att svara på alla frågor.

---
En av de få kurser som man kommer att ha direkt nytta
av när man går ut och arbetar. Bra kurs!

---
Sju laborationer var lite mycket med tanke pa att dom
var ganska omfattande.
Antingen mindre uppgifter eller farre laborationer
Bara att skriva all programkod tog valdigt lang tid och
sedan har man problem ocksa.

---
Kursen var mycket trevlig. Föreläsningarna och övningarna
var bra. Tyvärr har jag inte hunnit göra mer än två labbar
ännu så länge och har inte redovisat någon. Därför kan jag
inte svara på alla frågor angående labbar och redovisningar
ovan!

---
Bra system med laborationer istället för tentamen.
Kursen blir nog ännu bättre för de årskurser som följer
som redan lärt sig C och kan koncentrera sig på teori i
form av objektorientering och modellering.
Mycket bra feedback under kursens gång när det visade sig att
antalet assistenter/redovisningstider inte räckte till.

---
Följande bister skulle jag vilja tipsa om i labpm:
* Vilka moduler som behöver laddas framgick inte, det var
bara tack vare att min labkompis hade varit på en före-
läsning som vi kunde komma igång
* Det kunde gott ha stått några ord om vad fcl är, och var
man kan finna mer information (även om den släpade lite
efter)
* Det kunde gott ha framgått vilka tekniker som behövs för
respektive lab. Själv kunde jag lite innan, och då kan
man ibland lösa problem genom att ta till mer håriga
lösningar än vad som är tänkt.
* I lab 3 skulle man ju i princip inte göra något annat
än att "chaina" anrop till gammal kod. Detta är väl
förvisso ok, men det bör framgå att det verkligen är
så enkelt. Vi trodde att vi genade för mycket. Dessutom
känndes det lite konstigt, eftersom nästan all kod hade
kunnat undvikas genom arv (som vi inte skulle använda
antagligen)
* I lab 6, deluppgift 1.3 är det mycket otydligt vad som
menas med "flera oberoende modeller", assarna visste
inte heller när vi redovisade.
* I lab 7 borde det ha framgått att man inte kan ärva från
ATM. Dessutom fick vi uppfattningen att det uppmuntrades
att ärva från ATMPart, vilket visade sig vara omöjligt.

Vidare var det ett par småsaker som ställde till irritation:
* Testprogrammet till lab 1 fanns inte klart förrän strax
innan vi skulle redovisa, och visade sig fungera tämligen
konstigt. Vi fick skriva om så att vi hade en oändlig
loop som läste in tal. (jag minns inte riktigt)
* math.h fungerade inte under en tid

Jag har förståelse för att allt inte kan bli rätt, så se
inte detta som någon allvarlig kritik, utan som ett seriöst
försök att peka på små detaljer som kan förbättras.
Till sist vill jag också säga att programmet runtomkring
lab 7 var mycket bra (sånär som på någon detalj).

---
Det skulle finnas mycket mer handledningstid även efter det
att kursen slutat. Alla de som inte blev färdiga till den 2:a
juni kommer att få det svårt om de kör fast. Jag tror att det
var många som läste en eller flera kurser extra under vårterminen
och som därför inte blev färdiga med OPK:n. Kunde det inte
finnas lite hjälptider i slutet av augusti och ev. till julen
95 eller påsken 96?

---
Laborationsspecifikationerna bör vara tydligare, speciellt
laboration sex. Att indataströmmen alltid är korrekt framgår
inte och måste påpekas.

Det är oklart vad assistenterna ska kunna/vilka ass. som
skall kunna vad. Speciellt frågor liggandes lite utanför
kursen och frågor angående OMT modellering har blivit
obesvarade. Vore bra med en leg. "guru" att hänvisas till
i knepiga fall, (om sådan finns, förutom föreläsaren)

Är valet av C som programmeringsspråk en eftergift åt
industrin, eller ett rent sammanträffande. Problemet med
C är annars att objektorienteringen "försvinner" i en
uppsjö av hh och cc filer, och en svårtolkad källkod.
Problem med avhuggning och identifiering av subklasser
talar också emot C . Språket är kraftfullt men klantigt.

---
Bra att få ut föreläsningsanteckningarna. Det var också bra
att vi fick tillgång till ett bibliotek, likt det som ska
bli standard.

---
Bra forelasare som talar tydligt ock overgripligt.
Onska ha nagra redovisningstider i august.

---
po|ngfattig i f}rh]llande till arbetsb}rdan


harald@nada.kth.se