Objektorienterad Programkonstruktion

2D1947 Objektorienterad Programkonstruktion

Tidigare information

OBS! Det blir inga fler redovisningtider efter vecka 39 1995 annat än i samband med omtentaperioderna. Betygshöjande extrauppgifter kan överhuvudtaget inte redovisas efter sista september, 1995.

Jag har sammanställt svaren på kursutvärderingen. Resultatet kan du se här. Stort tack till alla som tog sig tid att fylla i formuläret.

Jag har lagt upp en sida med ledningar till lab 7. Det är svar på de vanligaste frågorna som jag och de andra assistenterna har besvarat på handledningstider och via e-post.

Björn Grönvall (bg@nada.kth.se) har slutat på NADA, så det är ingen ide att skicka frågor med e-post till honom.

Källkoden till FCL och laboration 1-6 finns nu under $OOPKSRC. Variabeln $OOPKSRC definieras när du laddar kursens modulfil.

Både errata-listan och svaren på de vanligaste praktiska frågorna under laborationerna har uppdaterats.

Lab 7 (kursmomentet LAB2) finns att hämta på NADA:s expedition.

Det finns nu en version av kursbiblioteket på NADA:s maskiner som kan användas tillsammans med g++ (istället för CC). Om du vill använda g++, ladda modulen oopk-ef95/gcc istället för oopk-ef95. Observera att makefilerna för g++-versionen ser lite annorlunda ut. De finns på $OOPKHOME/makefiles/oopk-lab* (OBS! Det är modulfilen som sätter värdet på $OOPKHOME).

Det finns två nya sidor, en med svar på de vanligaste praktiska frågorna under laborationerna, och en med rättelser till kurs-PM och laborationslydelser.

Klassen PrintJob som används i laboration 3 har modifierats lite så att den fungerar smidigare tillsammans med FCL-klasserna när man använder g++.

Jag vill gärna snabbt få reda på eventuella problem, t ex med kursbiblioteket, kompilatorerna eller datorsystemet. Se avsnittet om felrapportering.

Modulfilen som man enligt kurs-PM ska ladda ligger inte den vanliga modulkatalogen. Gör därför

    module use /misc/info/NADA-kurser/oopk-ef95/modules/nada
om du laborerar på NADA, och
    module use /afs/nada.kth.se/misc/info/NADA-kurser/oopk-ef95/modules/e
om du laborerar på Elektro. Därefter ska du kunna ladda modulen oopk-ef95:
    module load oopk-ef95

harald@nada.kth.se