Objektorienterad Programkonstruktion

2D1947 Objektorienterad Programkonstruktion

Datorer, terminalsalar och programvara för F-elever

Kursbiblioteket

På NADA finns nu hela kursbiblioteket kompilerat med Sun:s kompilator CC (SparcWorks 3.0.1).

Moduler

Det finns en modul som ger dig tillgång till kursbiblioteket och kompilatorn. Eftersom den inte ligger i den vanliga modulkatalogen, måste du först ge kommandot
    module use /misc/info/NADA-kurser/oopk-ef95/modules/nada
om du laborerar på NADA. (Det kan du lägga i din .tcshrc om du vill.) Därefter kan du ge kommandot
    module load oopk-ef95
Denna modul kommer automatiskt att ladda sparcworks/3.0.1 om det inte redan är gjort. Modulen kan laddas ur med
    module unload oopk-ef95
Kommandot
    module list
visar vilka moduler du har laddat in.

Makefiles

När du har laddat oopk-ef95 har du tillgång till makefiles under $OOPKHOME/makefiles/oopk-labN, där N=1, 2, ... 7. Kopiera en av dessa till din egen katalog och lägg in namnen på dina källkodsfiler (endast .cc-filer). Du kan också skriva in namnet du vill att ditt exekverbara program ska ha. Därefter ska du kunna skriva make så ska programmet kompileras. Om du har editerat en källkodsfil kommer make bara att kompilera om det som behövs.

När du är klar med en laboration kan du städa bort det exekverbara programmet, .o-filer och andra temporära filer med kommandot make clean.

Avlusare

Till SparcWorks CC använder man lämpligen avlusaren debugger som är fönsterorienterad. Ange det körbara programmet som argument:
    debugger mitt-program
Tips: Under menyn "Execution" i debugger kan man slå på accesskontroller och detektion av minnesläckor. Det rekommenderas. Tyvärr innehåller en del av systemets bibliotek sådana fel (!), så det kan bli lite mycket felutskrifter ibland.

Konton

Alla F-elever antas redan ha konton på NADAs maskiner. Om inte, kontakta kursledaren, Harald Winroth (harald@nada.kth.se)

Terminalsalar

F-elever ska använda NADAs terminalsalar. Ni har tillträde till terminalsalarna dygnet runt, men terminalsalarna är dagtid ofta bokade för andra kurser. Ge kommandot help tider så får du reda på när det är bokat.
harald@nada.kth.se