Objektorienterad Programkonstruktion

2D1947 Objektorienterad Programkonstruktion

Övningsgrupper på F

Övningsledare grupp 1-4

  1. Olle Bälter
  2. Daniel Fagerström
  3. Olle Bälter (igen)
  4. Tomas Björkholm
Grupp 1-2 är schemalagd för att passa årskurs 4, grupp 3-4 för årskurs 3.
harald@nada.kth.se