Objektorienterad Programkonstruktion

2D1947 Objektorienterad Programkonstruktion

Rättelser

Laboration 2

Medlemsfunktionen
Element& get(unsigned int row, unsigned int col);
i Matrix.hh borde inte ha varit med. (OBS! Gäller bara den icke-konstanta versionen av get.) Frågan om vad det är för skillnad på den konstanta och icke-konstanta versionen av get faller ju då naturligtvis.

Laboration 3

I lab-PM sid 3 ska for-slingan överst på sidan vara:
for (QueueIter i = q.begin(); i != q.end(); i++)
    // process element *q

I uppgift 1.3 sid 4 har det i deklarationen av PrintJob fallit bort ett const på medlemmen run. (Det har ingen större praktisk betydelse.)

Laboration 4

Sid 1, näst sista stycket: "Anropet [till pause] returnerar inte förrän användaren trycker på en tangent eller klickar i Canvas-fönstret." Skall vara: "Anropet returnerar inte förrän användaren trycker på en tangent med markören i Canvas-fönstret."

Laboration 6

Det står "båten nummer" på flera ställen, men det ska vara "båtens namn".

Laboration 7

Det står ingenstans vilken fil man ska inkludera för att få med de deklarationer som beskrivs i lab-PM. Filen heter <atm/hardware.hh>.
harald@nada.kth.se