Objektorienterad Programkonstruktion

2D1947 Objektorienterad Programkonstruktion

Datorer, terminalsalar och programvara för E-elever

Kursbiblioteket

På Elektro finns nu hela kursbiblioteket kompilerat med såväl DEC:s cxx som GNU:s g++ på Ultrix-systemet (spirou m fl). På OSF-maskinerna (zafir m fl) finns kursbiblioteket kompilerat med g++.

Eftersom det verkar finnas en del buggar i DEC-kompilatorns template-hantering rekommenderar jag att ni använder g++. Den avlusare (gdb) som hör till g++ är också trevligare att jobba med än den (dbx) som hör till kompilatorn cxx.

Moduler

Det finns olika modulfiler för olika kombinationer av operativsystem och kompilatorer. Eftersom modulfilerna inte ligger i den vanliga modulkatalogen, måste du först ge kommandot
  module use /afs/nada.kth.se/misc/info/NADA-kurser/oopk-ef95/modules/e
om du laborerar på Elektro. (Det kan du lägga i din .tcshrc.mine om du vill.) Därefter kan du ge kommandot
  module load oopk-ef95/ultrix-gcc
om du vill använda g++/gcc på en Ultrix-maskin,
  module load oopk-ef95/ultrix-cxx
om du vill använda DEC:s cxx på en Ultrix-maskin, och
  module load oopk-ef95/osf-gcc
om du vill använda g++/gcc på en OSF-maskin. Om du bara anger modulnamnet oopk-ef95 så får du oopk-ef95/ultrix-gcc. En modul kan laddas ur med t ex
  module unload oopk-ef95
Kommandot
  module list
visar vilka moduler du har laddat in.

Makefiles

När du har laddat en lämplig modul har du tillgång till makefiles under $OOPKHOME/makefiles/oopk-labN, där N=1, 2, ... 7. Kopiera en av dessa till din egen katalog och lägg in namnen på dina källkodsfiler (endast .cc-filer). Du kan också skriva in det namn du vill att ditt exekverbara program ska ha. Därefter ska du kunna skriva make så ska programmet kompileras. Om du har editerat en källkodsfil kommer make bara att kompilera om det som behövs.

När du är klar med en laboration kan du städa bort det exekverbara programmet, .o-filer och andra temporära filer med kommandot make clean (annars kommer du mycket snart att överskida din quota).

Konton

Alla E-elever antas redan ha konton på Elektros datorer. Om inte, kontakta Elektros systemgrupp ( systemgruppen@e.kth.se).

Elektros undervisningsdatorer


harald@nada.kth.se