^ Upp till kursens hemsida.

Aktuell information om 2D1941, Stordatoranvändning med Fortran

Senaste nytt

Här kommer nyheter om kursen att stå.

Nyheter som tidigare har visats under denna rubrik finns samlade här.

Lärare

Kursledare och föreläsare är Inge Frick, inge@nada.kth.se. Mottagningstid Tisdagar kl 10.00-11.00.

Kurslitteratur

Kurslitteraturen ska läsas på egen hand parallellt med kursen. Föreläsningar, övningar och laborationer täcker endast en del av kursmaterialet.

Kursbok

Ekman, Eriksson: Programmering i Fortran 77 Studentlitteratur, ISBN 91-44-16663-X. Pris: cirka 300 kr på kårens bokhandel.

Kursbunt

Kursbunten kan köpas på NADAs elevexpedition för 30 kr. Papper som delas ut under kursens gång finns också på expeditionen.

Kursuppläggning

Varje vecka hålls en föreläsning, en salsövning och en terminalövning. I praktiken är det ingen skillnad på föreläsning och salsövning. Följande tabell visar tid och plats för undervisningen.
F1, 5 sept kl 13-15 Sal E31
Ö1, 6 sept kl 15-17 Sal E31
T1, 8 sept kl 15-17 Gul Sal
F2, 12 sept kl 13-15 Sal E31
Ö2, 13 sept kl 15-17 Sal E31
T2, 15 sept kl 15-17 Gul Sal
F3, 19 sept kl 13-15 Sal E31
Ö3, 20 sept kl 15-17 Sal E31
T3, 22 sept kl 15-17 Gul Sal
F4, 26 sept kl 13-15 Sal E31
Ö4, 27 sept kl 15-17 Sal E31
T4, 29 sept kl 15-17 Gul Sal
F5, 3 oct kl 13-15 Sal E31
Ö5, 4 oct kl 15-17 Sal E31
T5, 6 oct kl 15-17 Gul Sal
F6, 11 oct kl 13-15 Sal E31
Ö6, 12 oct kl 15-17 Sal E31
T6, 14 oct kl 15-17 Gul Sal

Kursregistrering

Alla som vill gå kursen måste registrera sig på den. Detta görs med kommandot

res checkin fort95

på någon av NADAs unixdatorer. Registrera dig så snart som möjligt!

Laborationer

Labbkursen består av tre laborationer som görs i grupper om en eller två personer. Användarnamn till datorerna (konton) delas ut under första salsövningen.

Bonuspoäng

Vi tillämpar ett bonussystem för att uppmuntra eleverna att ligga i fas med undervisningen. För uppgift 1 erhålles 1 p och för uppgift 2 erhålles 2 p om de redovisas på rätt redovisningstillfälle. Summan av dessa poäng adderas till den på tentan uppnådda poängsumman. Detta gäller ett kalenderår räknat från kursstart. Bonuspoäng kan endast fås det året som labbresultatet rapporteras. När du är inloggad kan du se vilka labbar du är godkänd på genom att ge kommandot

res show fort95

Hederskodex

Grundregeln är att det jobb du gör i kursen (labbar, inlämningsuppgifter, tentor m.m.) ska du göra själv, förutom att labbarna kan göras i tvåmannagrupper. Vid redovisning av labbar ska båda i gruppen kunna redogöra i detalj även för vad labbkompisen skrivit.

Ibland, speciellt när man skriver program, kan det vara nödvändigt att fråga någon annan (en kamrat eller en handledare) om hjälp med att hitta fel. Detta är tillåtet förutsatt att du uppfyller följande villkor.

Varje annan form av samarbete och utnyttjande av andras lösningar betraktas som ett brott mot hederskodexen och kan bestraffas, t ex genom att du förlorar alla bonuspoäng eller får göra en ny uppgift.

Detta är en översatt och omarbetad version av den hederskodex som används i kursen Introduction to computer science vid Stanford University.

Tentamen

Tid och plats är för ordinarietentan lördag 28 october 8-13 Sal F52 och omtentamen lördag 13 januari 14-19 Sal F15. Hjälpmedel är kursboken samt Checklista för Fortranprogrammerare.

För allt rätt på tentamen fås 40 poäng. För godkänt krävs minst hälvten dvs 20 poäng. Med de tre möjliga labpoängen betyder detta att 17 poäng räcker. Tentaresultatet anslås högst tre veckor efter tentan på institutionens anslagstavla på plan 3 (rakt under elevexpeditionen). Klagomål på rättning av tentan lämnas in skriftligen till kursledaren inom tre veckor från det att tentaresultatet anslagits.

NADAs terminalsalar

Kårkortet ger tillträde till NADAs terminalsalar dygnet runt, men terminalsalarna är dagtid ofta bokade för andra kurser. Kommandot

help tider

ger också information om bokade tider.

Allmän handledare finns tillgänglig i terminalsalarna på plan 4 vissa tider varje vardag.

Kurskatalog

Kursen har en katalog på Unixdatorerna: /info/fort. På denna katalog finns textfiler, programskelett, program och liknande som har med kursen att göra.

Köra hemma

Vill du veta hur du ska bete dig för att koppla upp dig med modem mot NADAs datorer hemifrån ska du när du är inloggad ge kommandot

telnet kthnet.kth.se

och trycka på retur några gånger. När kthnet svarar ger du kommandot info.

^ Upp till kursens hemsida.


Senast ändrad 1995-09-08 <inge@nada.kth.se>