2D1941, Stordatoranvändning med Fortran, 2 poäng

Läsåret 95/96 är sista gången denna kurs ges!
Fortan är fortfarande ett av de vanligaste språken för teknisk vetenskaplig databehandling. Syftet med denna kurs är att ge kunskaper om Fortran och erfarenhet av att skriva Fortranprogram.

Formell kursbeskrivning, det vill säga texten i studiehandboken.

Exempel på hur några av kursmomenten kan se ut.

Andra kurser som NADA ger på KTH.

Aktuell kursomgång: period 1 95/96

Aktuell information (senast ändrad 1995-09-08) om den pågående kursen, kursledare Inge Frick.

^ Upp till kursöversikt.


Senast ändrad 1995-09-08 <inge@nada.kth.se>