Kursöversikt för 2D1935, Grafisk databehandling, mindre kurs, för F, E, M, m.fl., våren 1996

^ Upp till 2D1935 kursinfo.

Mål

Kursen har som målsättning att ge deltagarna en inblick i problem och metoder inom området grafisk databehandling. Detta ska vi försöka uppnå på lektionerna (grundläggande begrepp och tekniker), genom räkneövningar (exempel) samt genom datorlaborationer.

Lärare

Konrad Tollmar, kursledare, tel 790 6283, säkrast i samband med undervisning eller efter avtalad tid på Lindstedtsv 3, 6tr. Allra säkrast dock via email: konrad@nada.kth.se

Preliminärt detaljschema

F=föreläsning (FvD=kursboken), T=terminallaboration, R=räkneövning
Typ Tid Plats Innehåll
F1 Mo 15/1 10-12 F15 Översikt av kursen, introduktion. Försäljning av kursbunt i pausen (kl 11)
F2 Mo 15/1 13-15 F15 SRGP, FvD2
R1 Ti 16/1 13-15 F15 Tal ur exempelsamlingen
F3 Mo 22/1 10-12 F15 Algoritmer
T1 Mo 22/1 13-15 Orange Laboration: rastergrafik och interaktion med SRGP
F4 Ti 23/1 13-15 F15 Algoritmer
F5 Mo 29/1 10-12 F15 2D-,3D-tranformationer, FvD5,6
T2 Mo 29/1 13-15 Orange Redovisning SRGP
F6 Ti 30/1 13-15 F15 Interaktion, Kurvor&ytor, FvD:8,9
F7 Mo 5/2 10-12 F15 SPHIGHS, FvD7
T3 Mo 5/2 13-15 Orange Laboration: Hierarkiska grafiska datastrukturer i SPHIGS
R2 Ti 6/2 13-15 F15 Tal ur exempelsamlingen
F8 Mo 12/2 10-12 F15 Skymda ytor, FvD12,13
T3 Mo 12/2 13-15 Orange Redovisning SPHIGS
T5 Ti 13/2 13-15 Orange Laboration + redovisning: Fotorealistiska bilder i SunVision
F9 Mo 19/2 10-12 F15 Belysningsmodeller, FvD14
R3 Mo 19/2 13-15 F15 Tal ur exempelsamlingen
T6 Ti 20/2 13-15 Orange Laboration + redovisning: Fotorealistiska bilder i SunVision

GDB-meddelanden

Jag kommer att använda elektronisk post för att skicka ut meddelanden vid behov. Jag ber er därför att skriva er elektroniska postadress på den deltagarlista jag skickar runt vid de första undervisningstillfällena.

Kurslitteratur

A. Foley, vanDam, Feiner, Hughes, Phillips: Introduction to Computer Graphics, Addison-Wesley, 1994 på kårens kompendieförmedling

B. En kursbunt som försäljs på expeditionen på NADA för 20 kronor:
+ Systemgruppshäften, hösten 1993² samt "Datoranvändning på NADA"
+ Ordlista (4 sid)
+ Exempelsamling i grafisk databehandling, Lars Kjelldahl (30 sid)
+ Laborationsanvisningar till labb 1, 2 och 3
+ Extentor: 2 st (delas ut senare)

Räkneövningar

Vid de tre räkneövningarna går vi igenom tal ur exempelsamlingen.

Laborationer

Alla laborationer görs i grupper om en eller två personer. De två första görs på egen hand eller vid särskilt bokade laborationstillfällen, då man också redovisar sin labb.Särskilda anmälningslistor kommer att sättas upp utanför salarna. Labbarna är:
GDB1: Rastergrafik och interaktion med SRGP (kan göras i alla X-terminal salar)
GDB2: Hierarkiska grafiska datastrukturer i SPHIGS (kan göras i alla X-terminal salar)
GDB3: Fotorealistiska bilder med SunVision (körs i lila sal endast vid bokade tillfällen

Tentamen

Den skriftliga delen av tentamen på kursen omfattar fem timmar. Inga hjälpmedel! Tid för första tentan: 96/03/07, kl 8-13, för omtenta: 96/04/13, kl 14-19, sal F33 samt rest tentamen 96/08/22, kl 14-19, sal F21

Preliminära läsanvisningar till boken, FvD:

A= läs noggrannt, B=läs mera översiktligt (endast korta frågor normalt), C=ingår inte
Ch 1: A
Ch 2: A (viktigast för laboration 1)
Ch 3: 3.1-3.2:A, 3.3:B,3.4-3.5:A, 3.6-3.7:C, 3.8:A, 3.9.0-3.9.3:A, 3.9.4-3.10:B, 3.11:A, 3.12:C, 3.13-3.15:A
Ch 4: B
Ch 5: A (men ni kan nog det mesta sedan förut utom kanske t.ex. principerna för hur man sätter ihop matriser till totala transformationsmatriser).
Ch 6: 6.0-6.5:A, 6.6:C, 6.7:A
Ch 7: A (viktigast för laboration 2)
Ch.8: A
Ch 9: 9.0-9.2.3: B, resten:C
Ch 10-11: C
Ch 12-13: A
Ch 14: 14.0-14.1.5:A, 14.2.4-14.2.5:A, resten: C

Välkomna till kursen!
Konrad Tollmar, kursledare

^ Upp till 2D1935 kursinfo.


Senast ändrad 1995-12-29 <konrad@nada.kth.se>