^ Upp till kursens hemsida.

Aktuell information om 2D1922, Numeriska metoder, fortsättningskurs 2

Senaste nytt

Information som tidigare har visats under denna rubrik finns samlade här.

Lärare

Kursledare och föreläsare är Gunilla Kreiss, gunillak@nada.kth.se. Mottagningstid onsdagar kl 9-10. Tel 790 6266.

Kurslitteratur

Kurslitteraturen ska läsas på egen hand parallellt med kursen. Föreläsningar, övningar och laborationer täcker endast en del av kursmaterialet.

Kursbok

Kompendium tillämpade numerisk analys av Bengt Lindberg.

Kursbunt

Kursbunten kan köpas på Nadas elevexpedition för 100 kr. Papper som delas ut under kursens gång finns också på expeditionen.

Kursuppläggning

Kursen består av föreläsningar, salsövning, problemlösning med dator, hemtal och numeriska laborationer. Följande schema visar hur schamalagd tid är fördelad
 Fr 8 sept 	8-10	F E31		10-12	Ö E31	
 Fr 15 sept	8-10	F E31   	10-12	Tö orange+röd	
 Fr 22 sept 	8-10 	F E31		10-12	Ö E31	
 Fr 29 sept 	8-10	F E31		10-12	Tö orange	
 Fr 6 okt	8-10	F E31		10-12	Ö E31	
 Fr 13 okt	8-10	F E31		10-12	Tö orange	
 Fr 3 nov	8-10	Tö orange		10-12	F L12	
 Fr 10 nov	8-10	F L12		10-12	Ö L12	
 Fr 17 nov	8-12	Tö orange	
 Fr 24 nov	8-10	F L12		10-12	Ö L12
 Fr 1 dec	8-12	Tö orange	
 Fr 8 dec	8-10	F L12		10-12	Ö L12
Följande tabell visar vad som preliminärt kommer att behandlas under föreläsningarna.
8 sept 8-10
Introduktion, linjära ekvationssystem
15 sept 8-10
Icke-linjära ekvationssystem
22 sept 8-10
Egenvärdesproblem
29 sept 8-10
Ordinära differential ekvationer
6 okt 8-10
Mera Ordinära differentalekvationer
F6, 13 okt kl 8-10
Paraboliska differentialekvationer
F7, 3 nov kl 10-12
Hyperboliska differentialekvationer
F8, 10 nov kl 8-10
Modellanpassning
F9, 24 nov kl 8-10
Icke-linjär optimering
F1, 8 dec kl 8-10
Repetition

Laborationer

I kursen ingår 2 obligatoriska datorlaborationer. Laborationerna skall göras i grupper om högst två personer. Resultaten redovisas i form av kortfattade rapporter. Hjälp och handledning får ni på mottagningstid samt for lab 2 vid terminalövningen 1 december. Användarnamn till datorerna (konton) delas ut under första salsövningen.

Hemtal

I kursen ingår ca 7 omgångar frivilliga hemtal som kan ge bonuspoäng på tentan. En del av hemtalen skall lösas med matlab. En del av den schemalagda tiden i terminalsal kommer att användas för att lösa dessa uppgifter. För att ni ska få tillgodoräkna er poäng från en hemmuppgift måste lösningen lämnas in i bokhyllan utanför elevexpeditionen senast klockan 17.00 det datum som anges på uppgiftslydelsen. Klockan 17.00 låses dörrarna till Nadas korridorer.

Bonuspoäng

Vi tillämpar ett bonussystem för att uppmuntra eleverna att ligga i fas med undervisningen. Om lab 1 lämnas in senast 30 oktober får man 1 bonuspoäng. Om lab 2 lämnas in senast 16 december får man 1 bonuspoäng. Hemtalspoängen (P) omvandlas till bonuspoäng (T) enligt följande formel: T=min(8, 10(P/Pmax)). Pmax är totala hemtalspoängen (ca 80). Summan av bonuspoängen adderas till den på tentan uppnådda poängsumman. Detta gäller ett kalenderår räknat från kursstart. Bonuspoäng kan endast fås det året som laborationerna eller hemtalen utförs.

Hederskodex

Grundregeln är att det jobb du gör i kursen (labbar, inlämningsuppgifter, tentor m.m.) ska du göra själv, förutom att labbarna kan göras i tvåmannagrupper. Vid redovisning av labbar ska båda i gruppen kunna redogöra i detalj även för vad labbkompisen skrivit.

Ibland, speciellt när man skriver program, kan det vara nödvändigt att fråga någon annan (en kamrat eller en handledare) om hjälp med att hitta fel. Detta är tillåtet förutsatt att du uppfyller följande villkor.

Varje annan form av samarbete och utnyttjande av andras lösningar betraktas som ett brott mot hederskodexen och kan bestraffas, t ex genom att du förlorar alla bonuspoäng eller får göra en ny uppgift.

Detta är en översatt och omarbetad version av den hederskodex som används i kursen Introduction to computer science vid Stanford University. Den tillämpas i ett flertal av Nadas kurser.

Tentamen

Tid och plats för ordinarietentan är lördag 16 december kl 8-13 , F52-53.

Tentan består av en teoridel om 20 poäng och en och en tillämpningdel om 30 poäng. På teoridelen får endast räknedosa användas som hjälpmedel. På problemdelen tillåts utdelat kursmaterial förutom lösta tentor. För godkänt krävs ca 23 poäng (inklusive bonuspoäng Tentaresultatet anslås högst tre veckor efter tentan på institutionens anslagstavla på plan 3 (rakt under elevexpeditionen). Klagomål på rättning av tentan lämnas in skriftligen till kursledaren inom tre veckor från det att tentaresultatet anslagits.

Anmälan till tentan

Du behöver inte anmäla dig till tentan. (Tentaanmälan var tidigare obligatorisk för D- och E-teknologer men Nada använder sig inte av detta anmälningssystem längre.)

Nadas terminalsalar

Kårkortet ger tillträde till Nadas terminalsalar dygnet runt, men terminalsalarna är dagtid ofta bokade för andra kurser. Ge kommandot

help tider

så får du reda på när det är bokat.

Allmän handledare finns tillgänglig i terminalsalarna på plan 4 vissa tider varje vardag.

Kurskatalog

Kursen har en katalog på Unixdatorerna: /info/fk2. På denna katalog finns textfiler, programskelett, program och liknande som har med kursen att göra.

Köra hemma

Om du har en dator och ett modem hemma kan du koppla upp dig med modem mot Nadas datorer hemifrån. Information om hur du gör finns här.

Synpunkter på kursen

Eftersom denna kurs kommer att ges för många elever under flera års tid är vi tacksamma för synpunkter på kursen. En datorstödd kursutvärdering kommer att göras. Synpunkter kan lämnas till lärarna.

^ Upp till kursens hemsida.


Senast ändrad 1995-12-11 <gunillak@nada.kth.se>