2D1922, Numeriska metoder, fortsättningskurs 2, 4 poäng

Allmän kursbeskrivning

Målsättningen med denna kurs är att ge praktisk och viss teoretisk insikt i numeriska lösning av problem från olika tekniska och naturvetenskapliga tillämpningsområden. Detta är sista gången kursen ges.

Formell kursbeskrivning, det vill säga texten i studiehandboken.

Exempel på hur några av kursmomenten kan se ut.

Andra kurser som Nada ger för F,T,D,E-elever.

Aktuell kursomgång: period 1-2 95/96

Informationen ändrades senast 1995-09-12. Kursledare är Gunilla Kreiss.

Tidigare kursomgångar och nästa kursomgång

^ Upp till kursöversikt.


Senast ändrad 1995-09-12 <gunillak@nada.kth.se>