KTH

Skolan för datavetenskap och kommunikation


   
   

     
     
     
     
 
 
     
     
     
     
     
     
  arrow rigth
 

Kurslitteratur

Vi kommer använda kapitel om prototyparbete ur två böcker. Viss litteratur kommer även att delas ut på föreläsningarna under kursens gång. Dessutom delas en del artiklar och urdrag ur böcker ut i två kursbuntar.

Böcker

  • Preece, Jennifer & Yvonne Rogers, Helen Sharp, 2002. Interaction Design. Beyond Human-Computer Interaction. New York: Wiley.
    Denna bok är kurslitteratur på kursen 2D1622 MDI fortsättningskurs som läses i period 2, http://www.nada.kth.se/kurser/kth/2D1622. Vi använder kapitel 8, Design, prototyping and construction på denna kurs.
  • Michel Beaudouin-Lafon and Wendy Mackay (2003). Prototyping Tools And Techniques In: J. A. Jacko and A. Sears (Eds) The Human-Computer Interaction Handbook. 2003 by Lawrence Erlbaum Associates. Det är kapitel 52, sidorna 1006-1036. Boken finns tillgänglig som e-bok.

Kursbunt

Urdrag ur böcker

  • Michael Schrage, (1996), Cultures of Prototyping In: Terry Winograd (Ed) Bringing Design to Software, Addison-Wesley.
  • Henrik Gedenryd (1998) Kapitel 6. Making the world a part of cognition ur How Designers Work. Making Sense of Authentic Cognitive Activities. Lund University CognitiveStudies [No.] 75. Lund, Sweden. Hela avhandlingen tillgänglig i pdf på http://lucs.fil.lu.se/People/Henrik.Gedenryd/HowDesignersWork/index.html

Artiklar 

 


Artiklar, m.m. som kan vara av intresse


 
Sidansvarig: Bo Westerlund <bosse@nada.kth.se>
Uppdaterad: 2005-12-30