KTH

Skolan för datavetenskap och kommunikation


   
   

     
  arrow rigth
 
     
     
 
 
     
     
     
     
     
     
    tom yta

KursPM med schema

Schema, Kursledare, Föreläsare, Vem får läsa kursen, Mål, Kurslitteratur, Studentexpedition, Kursuppläggning, Examination, Konto vid Nada.

Ändringar i kursPM kommer att meddelas under nyheter.


Kort beskrivning av kursen

Översikt

Prototyper är ett av designerns viktigaste redskap under designprocesser. De underlättar förståelsen av hur den framtida produkten eller tillämpningen kommer att uppfattas, användas, upplevas och även för övrigt fungera. De gör det genom att hjälpa designern att förstå den framtida situationen då tillämpningen slutligen används.

Kursen Mjukvarustöd för prototypning handlar om hur man kan använda prototyper vid konstruktion av datortillämpningar. Vi tittar på alltifrån så kallade ”low-tech”-prototyper, där vi använder ”enklare” material som papper, penna och lera, till ”high-tech” med  mjukvaruprototyper, där vi använder Macromedia Director och andra mjukvarustöd.
Vi kommer självklart också diskutera prototyper som sådana med frågeställningar som:
- vilka olika typer av protyper finns det?
- vilka olika användningsområden har protyper?
- vilka möjligheter och begränsningar måste man ta hänsyn till vid konstruktion av prototyper?
- vilka olika angreppsätt kan man utnyttja prototyper för?
- när kan man använda de olika typerna av prototyper?
I detta sammanhang kommer vi även in på hur prototyper används i industridesign samt verktyg från filmens värld som exempelvis storyboards.

Sammanfattning

Kursen diskuterar prototyputveckling som sådan och olika sorters prototyper med fokus på hur de kan användas i processen att konstruera datorapplikationer.
I första delen av kursen som pågår under period 1 fokuserar vi på low-fidelity-prototyper. I resten av kursen, dvs under period 2, är fokus på mjukvaruverktyg och därmed blir det också en del programmering. Momentet ”Physical prototyping” är dock av praktiska skäl flyttat från period 2 till period 1 denna kursomgång.

Examination

Kursen examineras via laborationer och seminarieuppgifter. Alltså ingen tenta.
För högre betyg utförs extrauppgifter på laborationer samt  inlämningsuppgifter.

Genomförande

9 st föreläsningar 18 timmar
3 st övningar 6 timmar
7 st laborationer med 28 timmar schemalagda laborationstider.

Kursen kommer att bedrivas i ateljeform på försök hösten 2005. Det innebär att huvuddelen av all undervisning kommer att äga rum i samma lokal (4618). Där kan arbete och material förvaras mellan kurstillfällena.


Betygsregler

 1. För att bli godkänd på kursen krävs att övning 1-3 och laboration 1-7 är godkända.
 2. Det finns en individuell extra labuppgift. Är kraven enligt (1) ovan avklarade samt extrauppgiften godkänd innan kursens slut så får man 4:a.
 3. För att uppnå betyg 5 så måste kraven för 4:a vara uppfyllde samt en rapport skrivas och godkännas.
 4. Övningar enligt modell läs och presentera. För godkänt på övningarna måste man ha besvarat och blivit godkänd på 80% av alla övningsuppgifter.
  • Tillvägangångsätt:
  • Bocka av dom uppgifter du gjort på aktuell övning
   Var beredd att presentera och diskutera ditt förslag.

Betyg 5-uppgift

För att uppnå betyg 5 måste kraven för betyg 4 vara uppfyllda samt en rapport skrivas. Rapportens utformning bestäms i samråd med kursledaren.

Schema föreläsningar, övningar och laborationer

OBS! Detta schema gäller.
Det avviker avsevärt från det schema som schemageneratorn ger. (Endast tider med # överensstämmer)
Blir det ändringar under kursens gång, kommer detta schema att uppdateras.
Länkar under ”Förel/övn/lab” är publicerade länkar eller webdokument (vanligen pdf).

Lokalen 4618 ligger på Lindstedtsvägen 5, 6 tr. Det går bra att gå in från Lindstedtsvägen 3, 6 tr och sedan följa korridoren till Lv 5.

Ändringar är markerade med röd text.

Förel/övn/lab Dag, tid
Sal Föreläsare
Innehåll
F1 Introduktion
ons 31/8
10–12 #
4618
Bosse W.
Upplägg av kursen, Schema.
Teorier. Prototypning: Vad? Varför? Hur?
F2 Design
mån 5/9
10–12 #
4618
Bosse W.
Designprocesser med fokus på prototypers uppgifter och bidrag.
F3 Prototyper
Ny tid
ons 7/9
13–15

4618
Bosse
Pappersprototyper.
F4 Physical prototyping
Ny tid
mån 12/9
8–10
Ny plats
4523
Cristian B.
Introduktion till Physical prototyping speciellt ”Phidgets”
L1 Phidgets Flyttas till period 2
Flyttas
Flyttas

 
L1 Phidgets ons 14/9
10–12 #
Konst-
hallen
Cristian B. Laboration med ”Phidgets”. Lite Java-kodning.
F5 Prototyper
tor 15/9
9–10
4618
Gäst / Senja E.
Pappersprototyper.
L2 Prototypbriefing

Ny tid
tor 15/9
13–15
4618 Bosse W.
Introduktion till uppgiften som jobbas med under flera laborationer under denna kurs.
F6 Film Flyttas till period 2
Flyttas Flyttas Björn T.
Verktyg som använd i filmens värld.
Ö1 Introduktion
ons 28/9
10–12
4618 Bosse W.
Uppgifter från utdrag ur böcker och artiklar
L3 Design + pappersprototyp

ons 28/9
13–16
4618 Bosse W.
Konstruktion av pappersprototyper i grupper.
L3 fortsättning Ny tid
tor 29/9
13–16 k
4618 Bosse W.  
F7 Videoprototyper
Ny tid
mån 3/10
8–10
4618 Bosse W.
Prototyper konstruerade genom videofilmning
L4 Videoprototyper

ons 5/10
9–12
4618 Bosse W.
Konstruktion av videoprototyp i grupper.
L4 fortsättning

fre 7/10
13–16 k
4618 Bosse W.
 
Ö2 Low fidelity-prototyper ons 12/10
10–12
4618 Bosse W.
Low fidelity-prototyper: reflektion och analys
F8 Grafiska verktyg
ons 26/10
15-17 #
4618 Rosa G.
Grafiska verktyg för prototyp- eller programutveckling, som PowerPoint,
L5 Grafiska verktyg fre 28/10
10–12 #
Violett Rosa G.
Lab med PowerPoint

F9 Director

   exempel, 700kB

mån 31/10
10–12
4618 Andreas G.
Utvecklings- och animeringsverktyget Macromedia Director
L6 Director-prototyp ons 2/11
13-15
Violett
Olle B.
Director-prototyp. Lite kodning i Lingo.
L6 fortsättning fre 4/11
10–12 #
Violett
Olle B.
 
L7 Prototyptest fre 11/11
10–12 #
4618
Rosa G.
Bosse W.
Test och jämförelse av de prototyper som skapats under kursen.
Ö3 High-fidelity prototyper & reflektion fre 18/11
10–12 #
4618 Bosse W.
High fidelity-prototyper, prototyper generellt: reflektion och analys
F Film (flyttad från period 1) fre 25/11
10-12 #

4618 /
Torget

Björn T..
Hur man kan utnyttja erfarenheter och kunskaper från filmens värld i prototyparbete.
Utvärdering av kursen       Lämna ifylld i Bosse fack på plan 4, Lv3.

topp>>

Kursledare

Bo Westerlund, bosse@nada.kth.se, 790 9276, rum 4615. Säkrast med e-post.

Föreläsare

Cristian Bogdan, datalog
Senja Edvardsson, MDI
Andreas Gaunitz, Grafisk designer m.m.
Rósa Gudjónsdóttir, användbarhetskonsult
Björn Thuresson, filmvetare
Bosse Westerlund, industridesigner

Olle Bälter, MDI-datalog (handledning lab)

topp>>

Vem får läsa kursen

Kursen 2D1631  får läsas av studenter med förkunskaper motsvarande Datalogisk metod, 2D1305 eller en grundkurs i datalogi från civilingenjörsprogrammen.

Vill du läsa kursen men ditt kursval inte lagts in i Ladok av din studievägledning, så måste du omgående se till att detta blir gjort. Endast de studenter vars kursval är är inlagt får Nada-konto, passerkortet aktiverat och möjlighet att bli godkänd på labbar.

topp>>

Kursens mål

Målet med kursen är att ge

 • en orientering kring olika sorters prototyper
 • praktiskt erfarenhet av att utveckla prototyper
 • kännedom om begränsningar och möjligheter hos olika sorters prototyper

för att studenterna ska kunna

 • arbeta med och utveckla prototyper som passar olika faser i designprocessen.

topp>>

Studentexpedition och Delfi

Nadas studentexpedition finns på Osquars backe 2 plan 2. Den har öppet må-fr 9.45-11.30 och må-to 12.45-14.15. 
Delfi är Nadas systemgrupps mottagning som har hand om konton och passerkort. Delfi har öppet må-fr 10-12 och må-to 13-15.

Kursuppläggning

Undervisningen består av föreläsningar, övningar och laborationer.

Kursen kommer att bedrivas i ateljeform på försök hösten 2005. Det innebär att huvuddelen av all undervisning kommer att äga rum i samma lokal (4618). Vissa laborationer då datorer kommer att användas mycket kommer dock att ske i datasalar.

topp>>

Examination

Kursen exmineras via laborationer och övningar.
För högre betyg än 3 så måste extrauppgifter på vissa laborationer och inlämningsuppgifter utföras.
För all examination vid Nada tillämpas en hederskodex.

Konto vid Nada

De studenter som tidigare haft ett Nada-konto och vars kursval lagts in i Ladok senast den 1 mars får automatiskt sitt Nada-konto och passerkort aktiverade. Övriga studenter måste vända sig först till kursledaren och därefter till Delfi för att få det.

topp>>

Kurslitteratur

Vi använder ett kapitel ur en kursbok som används på en annan kurs samt litteratur som både delas ut i form av en kursbunt och i samband med föreläsningar.
Se websidan med kurslitteratur
 
Sidansvarig: Bo Westerlund <bosse@nada.kth.se>
Uppdaterad: 2005-11-28