KTH

Skolan för datavetenskap och kommunikation   
  arrow rigth

     
     
     
     
 
 
     
     
     
     
     
     
    tom yta
tom yta

KTH / Nada / Utbildning / Teknologer / 2D1631

2D1631 Mjukvarustöd för prototypning, 4 poäng

Hösten 2005

Kursen ges läsåret 2005/2006 i period 1-2 med Bosse Westerlund som kursansvarig. Kursen läses av magisterstudenter men är också valbar för KTH-studenter.


Nyhetssidan uppdaterad 2005-12-30

  • Kursanalysen finns som länk

Kursinnehåll

Prototypers roll i designprocesser. Prototyputveckling både med ”low-tech” och med stöd av mjukvaruverktyg.

Övningar och laborationer, bl.a. i verktyg som Macromedia Director, inklusive Lingo-programmering.

Förkunskaper

Datalogisk metod, 2D1305 eller en grundkurs i datalogi från civilingenjörsprogrammen.

Påbyggnad

Övriga kurser i mdi-fördjupning eller mdi-magister.

Kursfordringar

Redovisning och diskussion av laborationer vid seminarier, (LAB1; 4 p).

Kurslitteratur

Meddelas vid kursstart.

Välkommen till kursen. Jag hoppas att du ska finna den intressant, nyttig och rolig. Om du har frågor så hör av dig till mig,

Bosse Westerlund
 
Sidansvarig: Bo Westerlund <bosse@nada.kth.se>
Uppdaterad: 2006-01-02