In English   English Sök på Nada   Kontakt  Webböversikt  


KTH KTH Nada

KTH / Nada / Utbildning / Kurser / 2D1630 / Schema

Beteendevetenskaplig metod

Kursansvarig Eva-Lotta Sallnäs <evalotta@nada.kth.se>

Kursböcker:
D = M. Denscombe
W&S = L. Wedin & R. Sandell

Kompendie:
L = A. Lantz
K = L. Kaiser i L. Gemzöe (red.)
N = M. Normark
M = J. M. Morse 
HSFR1 = HSFR etik: Forskningsetiska principer
HSFR2 = Etik: God praxis vid forskning med video
S = B. Starrin
W = A. Wikman
H1 = P. Hassmén, Att författa en vetenskaplig rapport 
H2 = P. Hassmén Att granska en vetenskaplig rapport

Referenslitteratur:
Feldman, Martha, S. (1995). Strategies for interpreting qualitative data.
Qualitative research methods series 33. Thousand Oaks: Sage

 

Schema

V

Dag

Tid

Titel & föreläsare

Litteratur

Lokal

36

3 sep

8-10

Introduktion


Etiska principer

Eva-Lotta Sallnäs

D263-279

H1,
HSFR1,
HSFR2

1537

36

3sep

10-12

Observationsteknik PPT1

Analys av rådata från observationsanalys PPT2

Minna Räsänen

D 84-99,165-186, 203-207, 243-279

K hela
N kap1,8,9

1537

37

11 sep

13-15

Kvalitativ analys

Eva-lotta Sallnäs

W&S 73-94
L 70-99

Egna transkript & noteringar

1537

37

Inställd

12 sep

15-17

Egen läsning

Vetenskapliga grundbegrepp

Eva-Lotta Sallnäs

W&S 7-56, 135-144

1537

37

14 sep

15-17

Metodövning i observationsteknik 

Minna Räsänen

Eva-Lotta Sallnäs

1537

38

18 sep

13-15

Intervjuteknik
Analys av intervjudata

Eva-Lotta Sallnäs

D130-164,159-164 
L hela
W&S 114-124

1537

38

Inställd

19 sep

15-17

Egen läsning

Fältstudier 

Rosa Gudjonsdottir

 

M hela
D41-54,
71-83
W&S 95-102

1537

39

Inställd

25 sep

13-15

Egen läsning

Experiment Fältexperiment

Eva-Lotta Sallnäs

D 54-70
W&S 102-114

1537

39

28 sep

10-12

Metodövning i intervjuteknik
Grupp 1

Eva-Lotta Sallnäs

 

1537

39

28 sep

15-17

Metodövning i intervjuteknik
Grupp 2

Eva-Lotta Sallnäs

 

1537

40

2 okt

13-15

Enkät som datainsamlingsmetod
Analys av enkätdata

Eva-Lotta Sallnäs

 D12-40, 106-129, 208-242
W&S 57-72
W hela

1537

41

12 okt

10-12 &
13-15

Metodövning enkätstudier 
Helgrupp

+Inför slutportföljen

Eva-Lotta Sallnäs

 

1537


 
Sidansvarig: Informationsred., Nada, KTH <infomaster@nada.kth.se>
Uppdaterad: 2006-08-25