In English   English Sök på Nada   Kontakt  Webböversikt  


KTH KTH Nada

KTH / Nada / Utbildning / Kurser / 2D1630 

Beteendevetenskaplig metod

Kursansvarig Eva-Lotta Sallnäs <evalotta@nada.kth.se>

Nyheter

Efter dagens redovisning den 12 okt. så beslutade vi att ändra datum för inlämnande av slutportföljen från den 17/10 till den 19/10. Datumet på kurshemsidan Examination har följdaktligen också ändrats.

_______________________________________________________

Nu finns hemtentamensfrågorna upplagda under länken hemtentamen på Examinationswebbsidan.

_______________________________________________________

Eftersom så få studenter går kursen i år så kommer kursen att planeras om så att föreläsningarna den 12, 19 och 25 sep samt den 3 okt inte kommer att hållas utan studenterna får istället utgå ifrån läshänvisningarna som finns i schemat och läsa på egen hand.

Denna del kommer att examineras genom hemtentamen.

Alla föreläsningar som är direkt relevanta för de tre metodövningarna kommer att hållas samt även de obligatoriska metodövningstillfällena vid vilka redovisningarna görs.


 
Sidansvarig: Informationsred., Nada, KTH <infomaster@nada.kth.se>
Uppdaterad: 2006-08-18