In English   English Sök på Nada   Kontakt  Webböversikt  


KTH KTH Nada

KTH / Nada / Utbildning / Kurser / 2D1630 

Beteendevetenskaplig metod

Kursansvarig Eva-Lotta Sallnäs <evalotta@nada.kth.se>

Kurslitteratur


Kursen har två böcker som finns att köpa på Kårbokhandeln.

Martyn Denscombe (2000). Forskningshandboken: För småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskap. Studentlitteratur, Lund. ISBN 9144012802

Lage Wedin & Rolf Sandell (2004). Psykologiska undersökningsmetoder - en introduktion. . ISBN 91-44-04246-9

 

Utöver kursböckerna behövs ett kurskompendie som kan köpas på studentexpeditionen vid kursstart.

Kurskompendie: Beteendevetenskaplig metod 2D1630/DH2630

 

 


 
Sidansvarig: Informationsred., Nada, KTH <infomaster@nada.kth.se>
Uppdaterad: 2006-08-18