In English   English Sök på Nada   Kontakt  Webböversikt  


KTH KTH Nada

KTH / Nada / Utbildning / Kurser / 2D1630 

Beteendevetenskaplig metod

Kursansvarig Eva-Lotta Sallnäs <evalotta@nada.kth.se>

Examination

För att få godkänt på denna kurs krävs aktiv medverkan på och godkänd redovisning av de tre metodövningarna samt godkänt på alla respektive delar i slutportföljen som innefattar:

1 delrapport från observationsmetodövningen

1 delrapport från intervjumetodövningen

1 delrapport från enkätmetodövningen

2 A4 med svar på hemtentafråga 1

2 A4 med svar på hemtentafråga 2

 

Instruktioner gällande slutportföljen

Anvisningar gällande de tre metodövningsrapporterna finns på respektive metodövningskurssida (se länkar nedan). Följ dessa anvisningar vad gäller t.ex. antal sidor och innehåll. Alla skriver och lämnar in en slutportfölj vardera. En av metodövningarna är ett grupparbete och denna delrapport skriver ni förstås tillsammans, men varje person skickar med en kopia i sin slutportfölj.

Anvisningar gällande hemtentan finns via länken nedan. Svaren på de två hemtentafrågorna ska inkluderas i slutportföljen.

Formatet på alla delar av slutportföljen ska vara antingen text, PDF eller MS Word (Times, 12 punkter). Texten ska skrivas med dator eller skrivmaskin. Personnummer och namn ska finnas på varje sida.

Färdigskriven slutportfölj skickas via e-post till Eva-Lotta Sallnäs <evalotta@nada.kth.se> senast den 19/10 , 2007. För sent inkomna slutportföljer kommer att betraktas som underkända och kommer inte att rättas. Hemtentamensdelen är naturligtvis en individuell uppgift. Allmänna regler för examination av laborationer och tentamina ska följas: http://www.nada.kth.se/utbildning/hederskodex/

Betygssättning på slutportföljen:

Maximal poäng är angiven vid varje del nedan:

0-22=F (U),  23-26=E, 27-30=D, 31-34=C, 35-38=B, 39-41=A

Metodövning 1: 7p

Metodövning 2: 7p

Metodövning 3: 7p

Hemtentafråga 1: 10

Hemtentafråga 2: 10

 

Metodövningar

I metodövningsbeskrivningarna som ni hittar under länkarna nedan förklaras vad som ingår i uppgifterna samt hur de ska redovisas. Det är obligatorisk närvaro på metodövningarnas redovisningstillfällen. 

1. Metodövning: observationsteknik

2. Metodövning: intervjuteknik

3. Metodövning: enkätundersökning

 

Hemtenta

Hemtentamen

 

Hederskodex

Regler för examination vid Nadas kurser.


 
Sidansvarig: Informationsred., Nada, KTH <infomaster@nada.kth.se>
Uppdaterad: 2006-08-18