KTH

Skolan för datavetenskap och kommunikation

   
   

     
  arrow rigth  
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

   

2D1625 IT-design för funktionshindrade

KursPM med schema

Schema, Kursledare, Vem får läsa kursen, Mål, Kurslitteratur, Studentexpedition, Kursupplägg, Examination

Ändringar i kursPM efter kursstart kommer att meddelas under nyheter.


Schema

Om detta schema avviker från det schema som schemageneratorn ger, är det detta som gäller. Blir det ändringar under kursens gång, kommer detta schema att uppdateras.

To 16/3, 10-12, D33
Kursintroduktion, definitioner, allmän översikt, uppsatsen - Fredrik Winberg (ljusbilder)
(kapitel 1, 2, 14; Edwards, 1995; Fougeyrollas & Gray, 1998; Story, Mueller & Mace, 1998; Vanderheiden & Vanderheiden, 1991)
Ti 21/3, 13-15, D33
Standarder och riktlinjer, webbtillgänglighet - Fredrik Winberg (ljusbilder)
(Sloan, Gregor, Rowan & Booth, 2000; Winberg, 1999)
Ti 28/3, 13-15, D33
Temaföreläsning: Rörselsehinder - Monica Ring, Rehab Station
To 30/3, 10-12, D31 << Ändrad sal << Obligatorisk närvaro
Seminarium: Rörelsehinder
(kapitel 6, 7, 9, 10; Harrison et al., 2000)
Ti 4/4, 15-17, D33 << Inställd på grund av sjukdom
Temaföreläsning: Kognitiva funktionshinder - Klara Djurström, Hjälpmedelsinstitutet
To 6/4, 10-12, D33 << Ändrad sal << Obligatorisk närvaro
Seminarium: Kognitiva funktionshinder
(kapitel 3, 4, 13; Cole & Dehdashti, 1998; Svensk, 2003)
Ti 18/4, 13:30-14:45, Hörselskadades riksförbund, Gävlegatan 16 << Ny tid och plats
Temaföreläsning: Hörselskador - Jan Peter Strömgren, Hans Ericson & Jan Lamby, HRF
To 20/4, 10-12, Q11 << Obligatorisk närvaro
Seminarium: Hörselskador
(kapitel 15; Agelfors et al., 1998; Chang et al., 2002; Cox et.al., 2002; Tarandi 2004)
Ti 25/4, 13-15, D33 << Ändrad sal
Temaföreläsning: Synskador - Stig Becker, Hjälpmedelsinstitutet
To 27/4, 10-12, Q11 << Obligatorisk närvaro
Seminarium: Synskador
(kapitel 5, 9; Edwards, Mynatt & Stockton, 1995; Hampel et al., 1999; SRF, 2001)
Ti 2/5, 13-15, D33
Tillgänglighetsarbete i näringslivet - Hans Siljebäck, TIBO (ljusbilder)
Ti 9/5, 13-15, D33
Funktionshinder på KTH - Kajsa Hellstedt, samordnare för funktionshindrade studenter, KTH << Inställt på grund av sjukdom
Forskningsfrågor, hemtenta - Fredrik Winberg (ljusbilder)
(kapitel 11, 12, 16)

topp>>

Kursledare

Fredrik Winberg, fredrikw@nada.kth.se, 08-790 9105, rum 4634.

Hör i första hand av er via e-post.

topp>>

Vem får läsa kursen

Kursen kan läsas av vem som helst, inga förkunskapskrav krävs.

topp>>

Kursens mål

Målet med kursen är att ge studenterna en förståelse för olika typer av funktionshinder, vilka speciella krav detta ställer på datorers maskin- och programvara, vilka sociala konsekvenser funktionshindret innebär, samt vilka möjligheter datorer har att påverka det dagliga livet för personer med funktionshinder.

Kurslitteratur

”Perspektiv på funktionshinder & handikapp”, Magnus Tideman (red.), Studentlitteratur., ISBN 91-44-01618-2. Köpes förslagsvis direkt från Studentlitteratur eller någon annan nätbaserad bokhandel.

Kursbunt, finns att köpa i samband med föreläsningarna, kostnad 100:-, och då ingår även material som delas ut under kursens gång. Kursbunten innehåller följande artiklar:

 • Agelfors, E., Beskow, J., Dahlquist, M., Granström, B., Lundeberg, M., Spens, K-E., & Öhman, T. (1998). Synthetic Faces As A Lipreading Support. I Proceedings of ICSLP'98.
 • Chang, A., O'Modhrain, S., Jacob, R., Gunther, E., & Ishii, H. (2002). ComTouch: Design of a Vibrotactile Communication Device. I Proceedings of DIS2002.
 • Cole, E., & Dehdashti, P. (1998). Computer-Based Cognitive Prosthetics: Assistive technology for the Treatment of Cognitive Disabilities. I Proceedings of Assets 1998.
 • Cox, S., Lincoln, M., Tryggvason, J., Nakisa, M., Wells, M, Tutt, M., & Abbott, S. (2002). TESSA, a system to aid communication with deaf people. I Proceedings of ASSETS 2002.
 • Edwards, A.D.N. (1995). Computers and people with disabilities. I A.D.N. Edwards (Red.) Extra-Ordinary Human-Computer Interaction: Interfaces for Users with Disabilities (s. 19-43). Cambridge University Press.
 • Edwards, K., Mynatt, E. & Stockton, K. (1995). Access to graphical interfaces for blind users. interactions, 2(1), 54-67.
 • Fougeyrollas, P. & Gray, D.B. (1998). Classification Systems, Environmental Factors, and Social Change: The Importance of Technology. I D.B. Gray, L.A. Quatrano & M.L. Lieberman (Red.) Designing and Using Assistive Technology: The Human Perspective (s. 13-28). Paul H. Brookes Publishing Co.
 • Hampel, T., Keil-Slawik, R., Claassen, B. G., Plohmann, F. & Reimann, C. (1999). Pragmatic Solutions for Better Intergration of the Visually Impaired in Virtual Communities. I Proceedings of GROUP 99.
 • Harrison, C.S., Dall, P.M., Granat, M.H., Maver, T.W., & Conway, B.A. (2000). Development of a wheelchair virtual reality platform for use in evaluating wheelchair access. I Proceedings of ICDVRAT 2000.
 • Sloan, D., Gregor, P., Rowan, M. & Booth P.(2000). Accessible Accessibility. I Proceedings of the 2000 conference on Universal Usability (s. 96-101). AMC Press.
 • Story, M.F., Mueller, J.L. & Mace, R.L. (1998). The Universal Design File: Designing for People of All Ages and Abilities (kapitel 1-3). The Center for Universal Design: NC State University.
 • Svensk, A. (2003). Från svartvit torftighet till en ocean av färgbilder.
 • Synskadades Riksförbund (SRF). (2001). Synskadad i Sverige - frågor och svar.
 • Tarandi, E. (2004). De dövas samhälle. uppsats i IT-design för funktionshindrade 2004.
 • Vanderheiden, G.C. & Vanderheiden, K.R. (1991). A Brief Introduction to Disabilities. Trace Research & Development Center, University of Wisconsin-Madison.
 • Winberg, F. (1999). Discount accessibility engineering: Haven't we met before? Bidrag till workshopen Making designers aware of existing guidelines for accessibility, INTERACT '99.

topp>>

Studentexpedition och Delfi

Nadas studerandeexpedition finns på Osquars backe 2 plan 2. Den har öppet må­fr 9.45­11.30 och må­to 12.45­14.15.

Delfi är Nadas systemgrupps mottagning som har hand om konton och passerkort. Delfi har öppet må-fr 10-12 samt må-to 13-15.

Kursupplägg

Kursen ges under period 4, med åtta föreläsningar och fyra litteraturseminarier. Föreläsningarnas syfte är att ge exempel på dels vilket arbete som pågår inom området funktionshinder och IT, samt dels för att belysa olika typer av funktionshinder. Litteraturseminarierna, som är en obligatorisk del av labbuppgiften, har som syfte att ge en fördjupad kunskap genom att studenterna tillsammans med kursledaren diskuterar ett antal artiklar som alla förväntas ha läst på förhand.

topp>>

Examination

För all examination vid Nada tillämpas en hederskodex.

Uppsats

Mer information om detta vid kursstart. Läs mer under Uppsats.

Tenta

Tentan är en hemtenta, se vidare under tenta.

Förändringar sedan förra läsåret.

För att öka examinationsgraden kommer uppsatsen att påbörjas vid kursstart och avrapporteras under kursens gång, inte efteråt.

topp>>

 


 
Sidansvarig: Fredrik Winberg <fredrikw@nada.kth.se>
Uppdaterad: 2006-05-09