English Sök på Nada   Kontakt 
Numerisk analys och datalogi
Kungl Tekniska Högskolan
 
Utbildning
   
   
   
   
 
   
   
   
   
   

2D1622 MDI fortsättningskurs

Tenta

Tentan ersätts av följande tre individuella examinationsuppgifter:

Uppsats om kontext och designteori

Läs artiklarna i kursbundten av Fällman samt av Nardi och reflektera över dem i en uppsats om 3-4 sidor. I uppsatsen ska du relatera artiklarna till varandra, till begreppen kontext, designteori, representation och till de två kursböckernas sätt att presentera interaktionsdesign samt till eventuell annan litteratur. Uppsatsen lämnas in till Ann senast den 21 november.

Individuell plan för framtida användarcentrerat projekt

Baserat på det projektarbete ni genomfört tas en ny användarcentrerad projektplan fram. Beskriv den nya processen och motivera steg för steg genom att motivera med egna erfarenheter från projektarbetet samt relevanta teoretiska delar ur litteraturen. Omfattningen på rapporten ska vara ca. 2-3 sidor. Inlämning senast 14 december till Ann.

Konferensartikel

För att få högsta betyg på kursen ska en konferensartikel lämnas in. Artikeln ska som mest ha två författare och följa mallen för en vetenskaplig artikel (http://www.chi2005.org/cfp/submissions.html). Området ska ha en tydlig koppling till MDI-området, kan vara grundat i teorier och/eller i empiri. Empiri i detta fall är data ni samlat in i samband med ert projektarbete. Artikeln ska vara på 4-5 sidor inklusive referenser och lämnas in till er handledare senast den 19 december. Handledarna gör därefter en granskning av artiklarna och kommentarer. Beslut om antagning ges efter helgerna. Konferensen blir den 13 januari.

   


Sidansvarig: Ann Lantz <alz@nada.kth.se>
Uppdaterad: 2005-11-02