English Sök på Nada   Kontakt 
Numerisk analys och datalogi
Kungl Tekniska Högskolan
 
   
 
   
   
   
   
   
   
   
   

2D1622 MDI fortsättningskurs

KursPM och schema

Schema, Kursledare, Handledare Kursens mål, Kurslitteratur, Studentexpedition, Kursuppläggning, Examination, kth.se-konto


Schema

tid

lokal

föreläsning

ons 26/10, 8-10 D2 Introduktion till kursen och till ämnet, Ann Lantz
to 27/10, 13-15 D3 Introduktion till projektet och till fältstudier, Ann Lantz
mån 31/11, 13-15 D3 Kontext, Per-Anders Forstorp
mån 7/11, 13-15 D3

Representationer, Henrik Artman

Ljusbilder

mån 14/11, 13-15 D3 Designteori, Mattias Arvola Ljusbilder
mån 14/11, 15-16 D3 Kontext, forts. Per-Anders Forstorp
mån 21/11, 13-15 D3 Funktionshinder och IT, Stig Becker Ljusbilder
to 24/11, 13-15 D3 Tjänstedesign, Henrik Artman Ljusbilder
mån 28/11, 13-15 D3

Designmönster, Åke Walldius

Läs artikel av Leacock.

to 8/12, 13-15 Q34, Q35

Slutpresentationer, ett urval finns länkade nedan.

Fotoautomaten

Kopiering fur alle

FindIT

Grim

Fotokiosk

Fre.13/1, 10-12

1537,

Lindstedtsv.3, plan 5.


Minikonferens

Ett urval av konferensartiklar finns länkade nedan.

Mulitdisciplinära designgrupper

Användarmedverkan

Affärsmässig användbarhet

A design pattern for public interactive kiosks

Sensation: a presence enabler for long-distance relationships using Skype and visual representation

Disabilities and handicaps: Their implications on context and design in HCI


 

Kursledare

Kursansvarig: Ann Lantz alz@nada.kth.se

Handledare

Henrik Artman artman@nada.kth.se
Sinna Lindqvist sinna@nada.kth.se
Ovidiu Sandor ovidiu@nada.kth.se
Åke Walldius aakew@nada.kth.se
Bosse Westerlund bosse@nada.kth.se

 

Kursens mål

Kursens mål är att ge:
- en fördjupad förståelse av relationen mellan människa och teknik
- en praktisk insikt i metoder för användarcentrerad interaktionsdesign
- redskap och teorier för att analysera komplexa arbetssituationer
- en fördjupad förståelse för användbarhetsdesign för särskilda behov.

I kursen ska du visa att du kan:
- Analysera praktik (behov och möjligheter), applicera metoder och ta fram lösningsförslag på given situation. Motivera och kritisera beslut.
- Integrera jämföra/kontrastera och relatera, teori och praktik
- Fattar beslut baserat på relevanta motiveringar
- Självdriven (agera “kapten”), teoretiserar, generaliserar, går bortom etablerade principer och teorier.

Läs mer i Studiehandboken

 

Kurslitteratur

Preece, J., Rogers, Y. and Sharp, H . 2002. Interaction Design. Beyond Human-Computer Interaction. New York: Wiley


Löwgren, J. & Stolterman, E. 1998. Design av informationsteknik - materialet utan egenskaper. Lund: Studentlitteratur.

Finns att köpa i Kårbokhandeln.

Kurskompendium med artiklar finns att köpa på studerandeexpeditionen.

Leacock, Matt et al., Implementing a Pattern Library in the Real
World: A Yahoo! Case Study,
http://leacock.com/patterns/

Studentexpedition och Delfi

Nadas studerandeexpedition finns på Osquars backe 2 plan 2. Den har öppet må-fr 9.45-11.30 och må-to 12.45-14.15.

Delfi är Nadas systemgrupps mottagning som har hand om konton och passerkort. Delfi har öppet må-fr 10-12 och må-to 13-15.

Examination

Kursen examineras genom deltagande i ett större projektarbete samt individuella inlämningsuppgifter.

För all examination vid Nada tillämpas en hederskodex.

   


Sidansvarig: Ann Lantz <alz@nada.kth.se>
Uppdaterad: 2006-03-02