English Sök på Nada   Kontakt 
Numerisk analys och datalogi
Kungl Tekniska Högskolan
 
Utbildning
   
   
   
 
   
   
   
   
   
   

2D1622 MDI fortsättningskurs

 

Allmänt

För att uppfylla kraven för laborationen krävs aktivt deltagande i grupparbetet, 3 stycken handledningstillfällen samt slutpresentation. (Deltagandet ska vara minst 80%). Varje student ska vara beredd att presentera gruppens arbete vid handledarträffarna samt vid slutpresentationen.

Denna laboration är om 3 poäng vilket i arbetsinsats betyder 120 arbetstimmar per person.

Handledning

Inför varje handledningstillfälle förbereds en muntlig presentation baserat på de punkter som presenteras nedan. En kort sammanställning av gruppens arbete lämnas via epost till handledaren onsdagar senast kl.15. Handledningstillfällen enligt överenskommelse med handledaren (vanligen någon gång under efterkommande fredag). Slutligen presenteras gruppens arbete under en muntlig presentation om 20 minuter den 8 december.

Handledare

Henrik Artman artman@nada.kth.se

Sinna Lindqvist sinna@nada.kth.se

Ovidiu Sandor ovidiu@nada.kth.se
Åke Walldius aakew@nada.kth.se
Bo Westerlund bosse@nada.kth.se

   


Sidansvarig: Ann Lantz <alz@nada.kth.se>
Uppdaterad: 2005-09-21