English

Sök på Nada   Kontakt 

Numerisk analys och datalogi
Kungl Tekniska Högskolan

Kurser på Nada

 
NADA /Kurser / Kursnamn / Tidigare år
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

Tidigare år

Kursanalys 2005

Kursanalys 2004, Godkändtenta2004, Högrebetygstenta2004

Kursanalys 2003, GodkändTenta2003, Högrebetygstenta2003

Tidigare fanns kursen:

MDI-Översikt: 2002, 2001

Tenta med lösningsförslag för 2002 finns här.

 

 

   


Webmaster, Nada, KTH, webmaster@nada.kth.se
Uppdaterad: 2005-12-15