English

Sök på Nada   Kontakt 

Numerisk analys och datalogi
Kungl Tekniska Högskolan

Kurser på Nada

 
NADA /Kurser / Kursnamn / Nyheter
   
 
   
   
   
   
   
   
   
   

Nyheter

051025 Ytterligare fråga på uppgift 5

Frågan: Jag kan inte se att jag kommer skriva något om MDI's teorier. Jag skulle nästan ha kunnat skriva uppgiften utan att ha läst kursen! Gör jag rätt?

Svar: För att kursledningen ska bli övertalad krävs en gedigen grund i MDI-litteraturen både i argumenten riktade till oss (då med tydliga
referenser) och argumenten riktade till företaget (då troligtvis utan explicita referenser, såvida inte det är ett argument i sig, men väl explicita referenser riktade till kursledningen så att vi förstår vad du hänvisar till).

051024 Ny fråga på Uppgift 5

>Du skriver att planen ska ta upp hur man ska agera. Ska
> man då ta upp ämnen som retorik, presentationsmaterial och dylikt, dvs
> beskriva hur presentationen ska se ut?

Nej inte riktigt på den nivån, eller det beror på om vi diskuterar retorik på en pragmatisk eller teoretisk nivå. Den ska vara en pragmatisk skiss över hur du planerar för ett sådant möte, men inte en retorisk analays.
Men den bör behandla både de förväntade motargumenten och svar på dessa (mer pragmatiskt). Presentationsmaterial kan ju vara intressant att nämna, men inte alltför fokuserat (och inte en ren presentation).

>Om detta stämmer uppstår ännu en fråga: Vad har detta att göra med
>MDI?

Beroende på hur du ser på svaret ovan. Jag väljer dock att besvara det med MYCKET. Eftersom just möjligheten att få arbeta med MDI-relaterat arbete bygger en hel del på hur väl man kan övertala en ledning/projektledning att det är relevant. Vidare är det få saker som visar att man förstått något än att man kan argumentera för det.

051021 Inlämningsuppgift 4

Nu är alla uppsatser bedömda och resultaten är inregistrerade i RES. Själva uppsatserna med kommentarer ligger i en låda på plan 6 fram till på måndag då de flyttas ner till ordinarie lådan utanför studentexpeditionen.

24 st 4
52 st 3
3 st U (kompletteras för att få G)

051021 Frågor om inlämningsuppgift 5

Det har kommit ett par frågor där studenter undrar om följande upplägg är rätt:

Utvärdering av en produkt/system med avseende på användbarhetsproblem, ge förslag på en förbättrad produkt/system enligt vissa designprinciper och/eller utvärderingsmetoder samt diskussion av ekonomiska frågor.

Här är ett allmänt svar om detta:

- Huvudsyftet med denna uppgift handlar inte om användbarhet, utvärdering, designprinciper etc. generellt. Huvudsyftet är övertalning! Du ska dels presentera en plan för hur du ska kunna övertala en organisation om att anta ett MDI-perspektiv, dels ska du övertala oss (dvs. kursledning) om att din strategi för att övertala organisationen verkligen skulle kunna fungera. Vi ska efteråt känna att vi tror att den här organisationen verkligen skulle börja fundera på användbarhet och andra MDI-relaterade saker.

- Man kan säga att uppgiften har tre delar: (1) ett skissartat lösningsförslag för hur man skulle kunna börja använda MDI inom organisationen - målgrupp är organisationen, (2) en plan för hur du ska övertala organisationen - målgrupp är organisationen, (3) argument för och emot varför ditt lösningsförslag och din plan verkligen skulle fungera - målgrupp är kursledningen. För del 1 och 2 så kommer du troligtvis använda andra argument och andra referenser än de du använder i del 3.

- Detta handlar om en ansökan om att bli ambassadör, målet är att du ska övertyga oss i kursledningen om att du kommer att bli en bra ambassadör för MDI.

Det har också kommit lite frågor om uppsatsmallen och källhänvisningar. Det som vi lämnat ut är standard inom den vetenskapliga världen, så här (förutom vissa förenklingar som vi gjort) ser större delen av de vetenskapliga rapporterna ut. Det är tänkt som en hjälp eftersom vi på den här uppsatsen ställer högre krav på strukturering, språk och referenser än tidigare och vi har märkt att det har varit lite problem med detta hos vissa personer. Men om du har andra lika bra alternativ så kan du använda det (t.ex. [1] eller fotnoter för källhänvisningar), dvs. du måste inte följa exakt den mall vi lämnar ut eller Harvard-systemet för källhänvisningar.

 

051018 Inlämningsuppgift 5

Här finns ett förtydligande av inlämningsuppgift 5 (som PDF), samt formatmall för uppsatsen (i Word och PDF.)

Henrik

051017 Problem med RES

Några av er har haft problem med RES, särskilt att se era egna resultat på er sida. Detta har tydligen att göra med att att ni använt en e-postadress som inte matchar ert KTH-id. Ni är hursomhelst registrerade.

051014 Extra seminarietid den 18/10 kl 12-13 Sal: E34

Några studenter har tenta den 19/10 varför vi erbjuder båda tiderna.

051013 Seminarium för uppgift 5

Du som funderar på att lämna in den frivilliga inlämningsuppgiften 5 "Ansökan till ambassadör" får här en möjlighet att få ställa frågor, diskutera och fördjupa dig i vad uppgiften innebär.

Vi har bokat E3 mellan 12-13 den 19 oktober. Tyvärr har vi ingen möjlighet att kolla allas schema. Om tiden innebär en krock och du ändå vill få den här möjligheten kontakta Henrik.

Det är helt OK att ta med en macka eller så. Välkomna!

051013 Uppgift 3 - bedömd, inlagd i RES och finns på expeditionen.

Inlämningsuppgift 3 är nu bedömd och finns på expeditionen, förutom de 5 som ej genomfört en fullständig uppgift och blivit kontaktade per epost.

Statistiken för inlämningsuppgift 3

47 fick 4

36 fick 3

5 får komplettera (de ska ha fått epost)

Bra jobbat!

051011 Komplettering av uppgift 2

De som fick underkänt på uppgift två  uppmanas att komplettera den uppgiften. Det rör sig alltså om samma uppgift men skriv om utifrån att beakta kommentarerna du fått från bedömaren. Komplettering kan bara göras för betyg 3. Kompletteringar bedöms efter att uppgift 3 är bedömd.

MVH Henrik

051002 Inlämningsuppgifter 1 & 2

Inlämningsuppgifterna ligger nu på Nadas studentexpedition (förutom två som jag kontaktat personligen per e-post). De kommer registreras i RES under dagen.

Statistiken för inlämningsuppgift 2.

27 st fick betyg 4
58 st fick betyg 3
13 st blev underkända - komplettering med ny uppsats

 

050930 Bedömning av uppgift 2.

Uppgiften kommer att huvudsakligen vara klar idag kl 17.00. Den kommer att gå att hämtas på plan 6, hus E. De som motförmodan inte är bedömda tills 17.00 kommer att bedömas inom en kvart tills du kommit. Anna Swartling sitter på plats tills det är klart.

PÅ FÖREKOMMENANLEDNING!!!!!!!!!!!!!!

Jag har fått fråga per mail angående "tänka-högt" utvärdering: Alltså ett tänka-högt utvärdering görs genom att en användare utför en uppgift bestämd av DIG och "tänker-högt" (talar om vad han/hon gör/tänker) under tiden HAN/HON utför uppgiften, DU observerar vad användaren har problem med och det som är enkelt etc. Uppgiften måste naturligtvis vara relevant för sidan. Det räknas inte som en tänka-högt uppgift att försöka tala med sig själv och observera vad man gör.

050930 Powerpoint om utvärdering

Eftersom Mårten B. inte kunde lämna ut sin powerpoint om utvärdering, och jag har fått en förfrågan så lägger jag upp en av mina egna från tidigare föreläsning. Hoppas detta kan vara till stöd för uppgift 3 eller projektet. Här finns powerpointen!

050928 Fråga om uppgift 3.

Fråga :Jag har två frågor om uppgift 3. Du skriver att "Därefter skriver du en uppsats där du reflekterar över eventuella skillnader och likheter i resultatet mellan de två utvärderingarna.". Jag tolkar det som att man ska gå igenom vad man kom fram till efter den heuristiska utvärdering, vad som är bra/dåligt med sidan. Men vad ska man lägga tonvikten på, analysera skillnaden (och anledningen till ev. skillnad) mellan ens egna resultat och testpersons uppfattning eller beksriva vad som är dåligt/bra och ha en lite kortare analys av skillnaden? Alltså, ska vi använda testpersonen för att kunna skriva en bättre utvärdering eller ska vi analysera hur väsentliga dessa heurestiker är för testpersonen?

Svar: Alltså uppgiften består i att: (1) gör en egen heuristisk utvärdering (2) gör en utvärdering med en användare (då måste du skapa en relevant uppgift samt läsa om och genomföra en "tänka högt" utvärdering) (3) Gör en analys, kontrastering, mellan då två utvärderingsmetoderna.
Uppsatsen ska alltså i första hand behandla din analys/reflektion, steg 3 enligt ovan, av vad de två metoderna gav  i termer av resultat  och eventuellt möjlighet till förändring(positivt/negativt/lika). Det kan ju innebära att du *kan* väva in resultatet i texten, som som sagt tidigare så kan man få mer resultat än man anser sig få plats med på två sidor och då kan resultatet av utvärderingarna läggas i bilaga. Svar på din andra fråga är alltså att du inte ska se utvärderingarna som beroende, utan oberoende av varandra. Ni behöver inte ange förändringsförslag baserat på utvärderingarna. Vi är ute efter att ni ska praktiskt ska förstå, och tydligt reflektera kring, skillnader mellan olika utvärderingsmetoder och att de inte är utbytbara.

 

050928 Artikel om Ekonomi för de extraintresserade.

Föreläsningen den 29/9 tar upp ekonomiska aspekter på användarcentrerad systemutveckling. För den som vill finns följande artikel.

050928 Inlämningsuppgift 3 - fråga om längden

Fråga:Jag sitter som bäst och försöker färdigställa uppsatsen om de olika metoderna för utvärdering av nodrugs.se och jag har kört fast. Mitt problem är att 1-2 A4-sidor helt enkelt känns som på tok för lite plats för att kunna lösa uppgiften. För att på ett vettigt sätt kunna diskutera ”skillnader och likheter i resultatet mellan de två utvärderingarna” känner jag att det är nödvändigt att först någorlunda utförligt etablera resultatet av undersökningarna samt att beskriva mitt tillvägagångssätt. Eftersom varje tumregel i den heuristiska utvärderingen gav upphov till ett eller flera identifierade användbarhetsproblem på webbsidan tar dock en regelrätt listning i punktform av resultatet nästan en hel A4 i anspråk. Att välja ut några enstaka punkter känns inte heller det bra eftersom en av skillnaderna mellan de två utvärderingsteknikerna var just att den heuristiska metoden identifierade fler problem än användartestet.Kanske kan en lösning vara att bifoga resultaten av de bägge utvärderingarna som bilagor? Eller är det bättre att helt strunta i att försöka redovisa några resultat och helt koncentrera sig på upplevda skillnader i erfarenheterna av metoderna utan att referera till specifika resultat i mina två undersökningar? En sammanfattning av resultaten på en fjärdedels A4 känns hur som helst meningslös i sammanhanget.

Svar: Jag tycker du använder bilagemodellen som du beskriver nedan - alltså resultaten i bilagor och din analys/kontrastering av de olika metoderna i de två sidorna första sidorna. 1-2 sidor är vad vi bedömt som möjligt att göra uppgiften på men det är ditt lärande som står i fokus! Man kan förstås även lyfta fram de allvarligaste problemen och strukturera uppsatsen på annat sätt.

 

050922 - Inlämningstider för uppgifterna (Denna information går ut direkt till din angivna personliga mailadress. Om du ej fått mailet beror det på att vi inte har din mailadress. )

Vi har diskuterat er studiesituation ytterligare och bestämt oss för att frångå det pedagogiska upplägget för att istället tillmötesgå ert önskemål om att undvika för tung arbetsbörda. Därför flyttar vi fram inlämningsdatumet även för inlämningsuppgift 3. Vi vill dock betona att för att klara av uppgiften är det viktigt att ni läser litteraturen innan föreläsningen om utvärdering den 27 september. När vi sagt att föreläsningarna inte ska ta upp det som står i kurslitteraturen utan fördjupa så innebär det inte att ni inte behöver läsa kurslitteraturen, tvärtom är det extra viktigt att ni läser för att kunna ta till er det som sägs på föreläsningarna. Nu gäller följande inlämningsdatum:

Extra inlämning av inlämningsuppgift 1: måndag 26 september (vilken tid som helst, vi ska ha uppsatsen när vi kommer hit på tisdag morgon)
Inlämning av inlämningsuppgift 2: måndag 26 september (vilken tid som helst, vi ska ha uppsatsen när vi kommer hit på tisdag morgon)
Inlämning av inlämningsuppgift 3: måndag 3 oktober kl. 10.00.

Vi vill betona att den information vi skrev på nyhetssidan
20 september inte är ny information (det var trots allt ca hälften av klassen som klarade uppgiften). Allt finns på hemsidan och i
kurslitteraturen, och allt är relevant. Kursen, precis som MDI-arbete generellt, bygger på att du självständigt söker information och därefter ställer frågor och tar initiativ, vilket Henrik betonade på introduktionsföreläsningen.

På föreläsningen 21 september uppfattade någon att Henrik och Anna inte var överens om huruvida kommentaren till Personan Björn var en del av uppgiften samt att flera uttalade en önskan om att vi för varje uppgift ska tala om var i kurslitteraturen ni ska läsa. Utifrån det vi just sagt i föregående stycke så beskrivs själva inlämningsuppgiften enbart på sidan om inlämningsuppgifter, men för att göra uppgiften och klara av den finns relevant information på många ställen. En första start kan vara kommentarer (som den till Personan Björn eller
föreläsningsanteckningar), läsanvisningar till kurslitteraturen (som står i schemat), kursmålen etc. men det räcker alltså inte. För att förstå vad uppgiften innebär, vad du ska göra, behöver du på egen hand söka information och därefter ställa frågor och ta initiativ.

Den här kursen handlar alltså om vad du gör, vilket kursmål (http://www.nada.kth.se/kurser/kth/2D1620/oversikt/) och examinationskriterierna (http://www.nada.kth.se/kurser/kth/2D1620/examination/) återspeglar. Inlämningsuppgifter och projekt är till för att du ska visa oss vad du har gjort, om du har gjort det du ska så kommer du att visa att du kan saker. Detta är också anledningen till att betyg 4 inte är aktuellt för er som lämnar in en andra gång. För betyg 4 står det tydligt att du ska visa oss att du uppfyllt kursmålen ”på ett moget, välinformerat och självständigt sätt”. Om du fick underkänt så är det tydligt att du inte gjort det för den här inlämningsuppgiften, oavsett vad du nu gör. Den andra inlämningschansen handlar därför om att få en chans att visa att du uppfyller kursmålen ”på ett tillfredsställande sätt” samt att du till resterande uppgifter förhoppningsvis fått insikt i vad du behöver göra.

050920 - Inlämningsuppgift 1 - resultat och åtgärd

Inlämningsuppgift 1 kommer att läggas i en låda utanför studentexpeditionen senast onsdag morgon.

Många har gjort bra scenarios med tydlig empati, detta visar hur väl Persona-metodiken ger möjlighet till att sätta sig in i någon annans situation. Många har även gjort bra lekmannamässiga utvärderingar av Silja Lines gränssnitt där ni reflekterat utifrån relevanta designkriterier för människa-datorinteraktion. Dessvärre var uppgiften att analysera Personan Björns kognitiva processer vilket ett trettiotal personer inte alls har gjort, och ett tjugotal endast gjort i mycket liten utsträckning. Sammanlagt blir det fler än 50% som inte uppfyllt kursmål. Det är endast ett fåtal uppfyllt kriterierna för betyg 4.

Det är tydligt att många av er är ovana vid det här slaget av examination och därför har vi inte har varit tillräckligt tydliga för att ni ska kunna lämna in relevanta uppsatser. Vad var det då vi förväntade oss att ni skulle göra? Förutom att ni ska läsa igenom själva texten om inlämningsuppgiften så behöver ni både läsa kurslitteraturen, läsa igenom kursmålen och vilka betygskriterier som vi har satt upp. Varje inlämningsuppgift relaterar direkt till kursmålen och betygskriterierna. Detta innebär att ni i era uppsatser ska explicit relatera till relevanta begrepp (vilket även hederskodexen betonar), i det här fallet de relevanta kognitiva begreppen i relation till Björn och hans mål och personlighet. Det innebär också att det inte räcker med att bara rada upp begrepp utan att ni ska reflektera och analysera varför just de begreppen är relevanta. Det är helt ok att ni använder fetstil eller kursivering för att betona vilka begrepp eller analyser som ni anser är av vikt (det underlättar vår kognitiva process när vi läser uppsatsen). Det innebär också att för högre betyg krävs tydlig referering till källor samt bra språklig framställning. Kursmål och examination ger er möjlighet till en självvärdering innan ni lämnar in uppsatsen. Som ni nu börjat märka bygger kursen på självständigt arbete. För att klara kursen måste ni kontinuerligt läsa litteraturen inför föreläsningarna, vara aktiva på föreläsningarna och ställa frågor samt göra projektuppgifterna i tid till projektseminarierna. Kursen är planerad så att alla dessa moment ska gå i fas med varandra. Alla momenten är sådant som ni kan (eller till och med bör) använda i era uppsatser.

Eftersom det är uppenbart att ni behövde mer information har vi beslutat att alla som fått underkänt på inlämningsuppgiften får en chans till att lämna in, dock bara för att få betyg 3, ingen som lämnar in en andra gång kan få betyg 4. Om ni tittar på betygskriterierna så innebär det dock att även om man får 3 på denna inlämningsuppgift har man fortfarande chans på betyg 4 och 5 beroende på vad man gör under resten av kursen. Dessutom innebär den här första inlämningsuppgiften och återkopplingen på den en hjälp för er att klara av resterande inlämningsuppgifter. Därför flyttar vi även fram inlämningsdatumet för nästa inlämningsuppgift. Däremot kvarstår inlämningsdatumen för inlämningsuppgifterna 3-5 eftersom de är noga planerade i relation till kursens andra aktiviteter.

Nytt inlämningsdatum både för en andra chans på inlämningsuppgift 1 och inlämningsuppgift 2 blir måndag 26 september.

De som inte lämnar in, eller blir underkända på denna andra inlämningschans, får sin uppgift bedömd då läraren har tid vilket förmodligen är efter kursomgången. Vidare har man för den uppgiften inte chans till betyg 4.

Henrik och Anna kommer även att finnas tillgängliga för ytterligare frågor runt detta på föreläsningen onsdag 21 september.

050914 - Inlämningsuppgift 1.

Q: Jag förstår faktiskt inte riktigt vad man ska göra. Finns det något exempel på en ”analys av kognitiva processer”? Vad är definitionen av kognitiva processer, jag känner inte igen uttrycket från föreläsningarna och hittar inte heller någon bra definition i kursbunten. Jag anar att det handlar om att man i rollen som Björn ska utföra scenariot ”Boka kryssning”. Sedan ska man antagligen beskriva de handlingar, tankar och reaktioner som Björn får under scenariot. Stämmer det? Jag har inte köpt kursboken än, kan det vara orsaken till min förvirring?

A: Att inte ha läst litteraturen kan nog vara del i orsak. Kursboken kapitel 3 samt min föreläsning idag torde ge dig god vägledning. Din ide om beskriva handlingar, tankar etc. är rimlig.

Q:Angående torsdagens inlämningsuppgift. Med kognitiva processer, syftar du på några specifika processer (som då ev. gicks igenom under föreläsningen i fredags) eller är det allmänt?

A: Vi har inte angett några specifika processer - det står om olika kognitiva fenomen i kapitel 3. Därtill kommer jag presentera en del grundläggande kognitiva processer och strukturer idag på föreläsningen. Meningen är att ni ska arbeta aktivt med att analysera situationen och användarens kognitiva processer baserat på den teori ni kan finna i litteraturen. Eftersom gruppen är spridd i termer av förkunskaper bör man bygga på både på tidigare förvärvade kunskaper och sådana som motiveras av nuvarande litteratur. Ta gärna hjälp av kursmål.

Q: Hur ska uppsatsen vara utformat? Ska det vara berättande eller ska det vara i punktform?

A: Berättande och analyserande är att föredra, eftersom bedömaren inte ska bedöma hur du kan ha tänkt utan det du skriver och analyserar processen. Konkret och kopplat till begrepp är centralt.

Q: Ska Björns målformulering vara en del av uppsatsen eller mera som en bilaga?

A: Del av uppsatsen och kanske till stor del en struktur för analysen.

050914 - PDF filen (Erik Markenstens Föreläsning)

Minst två har påpekat om att Erik Markensten PDF:fil inte går att läsa. Jag förmodar att detta har att göra med att den är skapad i senaste versionen. Jag har bett Erik skicka en ny version.

050913 Projektövningsbilder

Projektbilder och svar och frågor på företagsmål.

050909 Fråga svar

Q: Finns det möjlighet att lämna in sina uppsatser i förväg och få de granskade så man har möjlighet att korrigera ifall de
inte skulle uppfylla de krav man hoppas på? Som lite handledning alltså!

A: Nej. Precis som med tenta är det vid ett tillfälle man lämnar in uppgiften och blir bedömd. Man får dock lämna in uppgifter innan inlämningsdatum. Inlämningsuppgifter som lämnas in efter specificerat datum behandlas när lärare har tid - motsvarande som omtenta. Om man inte lämnar flera uppgifter får man göra det vid nästa kursomgång.
 

050908 - REGISTRERA ER IGEN PÅ KURSEN (gäller ej de som registrerat sig via UNIX)

Något fel med webbgränssnittet för RES har uppstått och därför måste alla som registrerat sig via webbgränssnittet registrera sig igen. Klicka här Res-checkin. I övrigt gäller samma som nedan. Om du registrerat dig via UNIX har din registrering med största sannolikhet funkat!

/Henrik

050906 - Några frågor...Några svar.

Q?:Hur ska Medieteknikstudenter registrera studiestatus i RES eftersom eftersom MEDIA-03 är förlångt?

A: Använd ME03

Q?: Har vi boken i sin helhel som kurslitteratur eller är det bara läsanvisningarna till föreläsningar (kap 1-3, 6, 10, 15) som gäller?

A: Läsanvisningarna är tillför att ni ska kunna förbereda er på föreläsningen. Föreläsarna kommer inte upprepa litteraturen - de kommer vara mer personliga (åtminstone om de följer mina instruktioner). Min förhoppning är att det ni läser självständigt och det föreläsarna säger ger upphov till frågor att ställa föreläsarna. Kursboken kommer att användas i MDI-FK och då kommer andra kapitel att betonas. För de självständiga inlämningsuppgifterna finns det dock anledning att även läsa delar av andra kapitel - åtminstone om man är intresserad av de högre betygen.

Q: Vad får man poäng för på kursen?

A: 2 poäng för projektgenomförande och närvaro på övningar. 2 Poäng för inlämningsuppgifterna. Under fliken examination kan du läsa våra betygsregler. Under Kursöversikt kan du läsa om kursmålen. Det gäller att självvärdera sina inlämningsuppgifter.

Varmt välkomna till kursen Människa Dator Interaktion - Inledande!

SCHEMA OCH REGISTRERING

Kolla in schemat på denna webbplats för att bestämma vilken övningsgrupp som passar ditt lässchema. Ni kommer arbeta i projektgrupper om ca: 4-6 personer. Ni kommer kunna anteckna er för respektive övningsgrupp under vecka 36. OBSERVERA!  Timedit (schemageneratorn) är inte helt synkad med schemat för övningarna varför det är viktigt att ni antecknar lokaler och tider för övningstillfällena.

Du anmäler dig till övningsgruppen, och projektgruppen, genom att anteckna ditt namn på anslagstavlan mitt mot rum 1613, Hus E, Plan 6 på någon ledig övningsgrupp och projektgrupp. Efter att Du anmält dig anteckna dels övningsgruppens nummer och projektgruppens nummer och anmäl dig i RES. OBSERVERA att du först ska anmäla dig på pappersversionen och sedan i RES.  I frågefältet ”GRUPP” ska du ange ett tvåsiffrigt gruppnummer. Den första siffran anger ÖVNINGSGRUPP och den andra PROJEKTGRUPP, exempel: ange 23 för övningsgrupp 2, projektgrupp 3. Anmäl dig här genom Res-checkin. TACK!

   


Webmaster, Nada, KTH, webmaster@nada.kth.se
Uppdaterad: 2005-10-25