English

Sök på Nada   Kontakt 

Numerisk analys och datalogi
Kungl Tekniska Högskolan

Kurser på Nada

 
NADA /Kurser / Kursnamn / Kurslitteratur
   
   
   
   
 
   
   
   
   
   

Kurslitteratur

Huvudbok

Preece, J., Rogers, R., Sharp, H. (2002 eller senare) Interaction Design - Beyond Human-Computer Interaction. John Wiley & Sons.  ISBN 0-471-49278-7.

Det här är en bok som går igenom de grundläggande principerna för människa-dator interaktion. Samma kursbok kommer användas på 2D1622 Människa-Datorinteraktion, Fortsättningskurs.

Boken är beställd till Kårbokhandeln. 

Kurskompendium 

        Kompendiumet innehåller bl.a. artiklar om Persona-metoden som inte återfinns i kursboken.

Köps på studentexpeditionen. 30 kr - medtag jämna pengar hälsar expeditionen.

Se även länksidan.

 

   


Webmaster, Nada, KTH, webmaster@nada.kth.se
Uppdaterad: 2005-08-30