English

Sök på Nada   Kontakt 

Numerisk analys och datalogi
Kungl Tekniska Högskolan

Kurser på Nada

 
NADA /Kurser / Kursnamn / Länkar
   
   
   
   
   
   
   
   
 
   

Länkar

Usor http://www.nada.kth.se/cid/usor/

En välsedd metodsamling för olika användaraktiviteter.

Jakob Nielsens hemsida http://www.useit.com

En hemsida med information om användbarhet samt guide till expertutvärdering.

Joel Spolsky http://static.userland.com/gems/joel/uibookcomplete.htm

En bok om gränssnittdesign och användbarhet. Mycket läsvärd!

Usable web http://www.usableweb.com/

Ger exempel på sidor som inte är så bra!

Användartestning http://www.ahref.com/guides/design/199806/0615jef.html

Artikel om användartestning

Interface Hall of shame http://www.frankmahler.de/mshame/

Ger ett antal oslagbart roliga reflektioner kring mindre lyckade gränssnittsdetaljer.

HCIbib http://www.hcibib.org/

Ett utmärkt bibliotek om människa-datorlitteratur på nätet.

ACM http://www.acm.org/dl/

Ett utmärkt bibliotek på nätet från Association for Computing Machinery

Webbaccessability http://www.w3.org/WAI/

Kraftfull hemsida med tips för att skapa webbplatser som är tillgängliga för funktionshindrade.

Standish group Chaos-report http://www.standishgroup.com/sample_research/chaos_1994_1.php

Rapport som visar på vikten av användarcentrering.

 

 

   


Webmaster, Nada, KTH, webmaster@nada.kth.se
Uppdaterad: 2005-08-18