Sök på Nada   Kontakt 

NADA /Kurser / Kursnamn
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   

2D1620 Människa-Datorinteraktion, Inledande, 4 Poäng, Period 1

Alla som arbetar med att utveckla teknik betjänas av att ta ett användarperspektiv eftersom det är för användaren man utvecklar tekniken. Med ett användarperspektiv avses att man beaktar användarnas förutsättningar för att förstå och använda tekniken, samt konsekvenser av att använda teknik, vilket är centralt inom människa-datorinteraktion.

Detta är en inledande kurs som presenterar ett kognitionsvetenskapligt perspektiv på människa-datorinteraktion både som teori och tillämpning. Kognitionsvetenskap är ett tvärvetenskapligt forskningsområde om tänkande och kommunikation hos människor och maskiner, med såväl tekniska som humanistiska, samhällsvetenskapliga och biologiska perspektiv.

Kursen behandlar översiktligt mänskliga förutsättningar och konsekvenser av att använda informationsteknologi som redskap för att lösa uppgifter. Gränssnittsutformning är en central del för att skapa goda förutsättningar för ett gott samspel, men det finns sällan patentlösningar. Även om gränssnittsdesign är det som vanligen associeras med människa-datorinteraktion är det långt ifrån det enda som är centralt inom ämnet. Kursen kommer att presentera ett antal olika metoder som ett stöd för att förstå vilken användare eller vilka användargrupper som ska använda tekniken och i vilket sammanhang detta görs. Framförallt kommer kursen betona vikten av att beakta användarens behov, motivation och användningssituation för att kunna skapa användbara lösningar.

I studiehandboken hittar du en generell beskrivning och på kursöversikten finner du en mer genomarbetad kursbeskrivning för årets kursomgång.

 

Kursansvarig

Kursledare är Henrik Artman, fil dr i kommunikation (Linköping 1999), lektor i människa-datorinteraktion vid Nada (från 2001).

Mottagning: enl överenskommelse eller i samband med undervisningen. Tjänsterummet finns på Lindstedtsvägen 3, sjätte våningen, rum 1613.

Mailadressen är artman@nada.kth.se

Telefonnummer är 790 6054 (röstbrevlåda finns).

Webbsida är http://www.nada.kth.se/~artman/

Kursassistent är Anna Swartling, ast@kth.se

Övningslärare är Henrik Artman, Anna Swartling och Rosa Gudjonsdottir.

 

 

   


Henrik Artman, Nada, KTH, artman@nada.kth.se
Uppdaterad: 2005-08-18